وظایف مدیر فروش چیست؟ [ 67 وظیفه و مهارت در شرح شغلی مدیر فروش ]

تجربه: تجربه موفق قبلی به ،وان کارشناس فروش یا مدیر فروش تجربه و مهارت خوب در برنامه ریزی، سازماندهی و اجرای استراتژی های فروش تجربه و دانش خوب در ایجاد، پیکربندی و مدیریت روابط با مشتری تجربه و شرایط لازم برای رهبری تیم فروش مهارت های فردی و شغلی مورد نیاز مدیر فروش همچنین آنها… ادامه خواندن وظایف مدیر فروش چیست؟ [ 67 وظیفه و مهارت در شرح شغلی مدیر فروش ]

شاخص کلیدی عملکرد یا KPI چیست؟ [ مثال عملی تعیین KPI ]

سازمان ها اغلب از معیارهای SMART برای ایجاد یک KPI خوب استفاده می کنند. KPI SMART عبارت است از: خاص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع بینی و مرتبط، محدود به زمان. اسpecific ی،ی شاخص های انتخابی باید خاص و مختص باشند. مeasurable ی،ی باید قابل اندازه گیری باشد. آttainable ی،ی شاخص ها باید قابل… ادامه خواندن شاخص کلیدی عملکرد یا KPI چیست؟ [ مثال عملی تعیین KPI ]