Salesforce مشتری جدید 360 را برای قابلیت های بهداشتی منتشر کرد

CX Today اخیراً پنج مورد برتر استفاده از CX در صنعت مراقبت های بهداشتی را بررسی کرده است.

در اکتبر سال گذشته، Talkdesk به دلیل استفاده از ابزارهای جدید که به طور موثر با یکدیگر همگام نیستند، به تجربیات بیماران به ،وان “غیرمتجانس” و “ناسازگار” اشاره کرد.

“آینده مراقبت های بهداشتی نیازمند فناوری های قابل اعتماد و سازگار برای کمک به ارائه سطوح بیشتری از شخصی سازی و اتوماسیون است.

ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی برای اطمینان از سطح بالاتر مراقبت از بیمار به این فناوری های نوآورانه نیاز دارند، اما Salesforce معتقد است که بسیاری از سازمان های مراقبت های بهداشتی هنوز راه حل های لازم را اجرا نکرده اند و بنابراین، انتظارات مشتریان را برآورده نمی کنند.

Home Health به اتوماسیون فرآیندهای مصرف و زمان‌بندی برای درمان در خانه با برنامه‌ریزی گردش‌های کاری برای تغییر مجوزهای قبلی به بازدیدهای برنامه‌ریزی‌شده، بسته به ترجیحات بیمار، کمک می‌کند.

آمیت خانا، SVP و GM، مراقبت های بهداشتی و علوم زندگی در Salesforce، گفت:

Tableau Accelerators برای Health Cloud داشبوردهای هوشمندی برای موارد استفاده از جمله تجزیه و تحلیل ارجاع، تجزیه و تحلیل ریسک و بینش هستند. شتاب‌دهنده‌های ج، را می‌توان سفارشی‌سازی کرد و با داده‌های آن‌ها ،یب کرد تا بینش‌های مبتنی بر داده را بهبود بخشد.

با استفاده از مرکز تماس، سازمان‌های مراقبت‌های بهداشتی می‌توانند با برنامه‌ریزی قرار ملاقات و به‌روزرس، اطلاعات صورت‌حساب و بیمه، تعاملات بیمار را بهبود بخشند.

این بینش های بهداشتی به سازمان ها کمک می کند تا خطرات بالقوه را شناسایی کنند، بیماران را از طریق ارتباطات شخصی سازی شده آموزش دهند و در مورد رویکردهای درم، تصمیم گیری کنند.

کانال های صوتی سازگار با HIPAA به نمایندگان اجازه می دهد تا تماس های خود را با بیماران خصوصی و ایمن نگه دارند.

مدیران سلامت خانه می‌توانند قرار ملاقات‌ها و تکالیف مراقب را روی یک پلتفرم مدیریت کنند. متخصصان سلامت همچنین می‌توانند در حین ویزیت بیماران برای مشاهده داده‌های آنها، از جمله اطلاعات دارویی و ترجیحات، به این پلت فرم دسترسی داشته باشند.

گزارش Salesforce نشان داد که 79 درصد از سازمان های مراقبت های بهداشتی افزایش کارایی و کاهش هزینه های عملیاتی را به ،وان اولویت های دو سال آینده ذکر کرده اند.

قابلیت های سلامت جدید مشتری 360

Salesforce به نظرسنجی Accenture در مورد مراقبت‌های بهداشتی مصرف‌کننده اشاره کرد که نشان داد تقریباً 80 درصد از پاسخ‌دهندگان، پیمایش سخت در سفرهای مراقبت آنلاین و با پشتیب، مشتری را به ،وان یکی از دلایل اصلی تغییر ارائه‌دهنده فهرست کرده‌اند.

Data Cloud for Healthcare به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا داده‌های بالینی و غیر بالینی بیمار را از پرونده‌های الکترونیک سلامت (EHR)، ارزیابی‌ها، داده‌های اجتماعی و رفتاری و موارد دیگر به نمایه بیمار متصل کنند.

توصیه‌های مقاله ،شتین، توصیه‌های مقاله دانش مبتنی بر هوش مصنوعی را در مورد موضوعات رایج، مانند ادعاهای موجود و پوشش بیمه، به نمایندگان ارائه می‌دهد.

مرکز تماس با بیمار یک کنسول نماینده است که یک نمای کلی از بیمار را از طریق MuleSoft Direct برای Health Cloud ارائه می دهد.


منبع: https://www.cxtoday.com/crm/salesforce-releases-new-customer-360-for-health-capabilities/

«Customer 360 for Health، Data Cloud و Einstein AI از تمام قدرت Salesforce برای ارائه زمان سریع‌تر به ارزش استفاده می‌کنند و به هر سازمان مراقبت‌های بهداشتی کمک می‌کند تا با هزینه‌های عملیاتی کمتر، روابط قابل اعتمادتری با بیمار ایجاد کند.»

MuleSoft Direct برای Health Cloud یک رابط خارج از جعبه برای دسترسی به داده های HER اضافه می کند که تیم های غیر بالینی می توانند از آن برای ارسال درخواست های مجوز قبلی استفاده کنند.

داده‌های بی‌درنگ از Data Cloud، Einstein AI، و اتوماسیون جریان، خودکارسازی فرآیندهای دستی مانند زمان‌بندی بیمار، دریافت و مجوزهای قبلی را امکان‌پذیر می‌سازد.

Einstein Predictions بینش های داده ای از گروه های مشابه را به تیم های مراقبت ارائه می دهد تا درک بیشتری از وضعیت بیمار به دست آورند.

Action Launcher عوامل را قادر می‌سازد تا گردش‌های کاری را برای افزایش سرعت خدمات به بیمار خودکار کنند.

Salesforce قابلیت های جدید Customer 360 for Health را منتشر کرده است که به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی اجازه می دهد تا تجربیات شخصی سازی شده تری برای بیمار ایجاد کنند.

نوآوری‌های راه‌حل مراقبت‌های بهداشتی شامل داده‌های ابری، هوش مصنوعی و قابلیت‌های اتوماسیون است که منجر به مراقبت شخصی‌شده در زمان واقعی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و روابط قوی‌تر با بیمار می‌شود.