NDEAM را جشن بگیرید و به افراد دارای معلولیت کمک کنید تا پیشرفت کنند

قانون آمریکایی های دارای معلولیت (ADA) از افراد دارای معلولیت در بسیاری از زمینه ها از جمله اشتغال محافظت می کند.

تعدادی پلتفرم وجود دارد تا شما را با افراد دارای معلولیتی که به دنبال کار هستند مرتبط کند.

  • معلولیت: IN. را رهبر نسل بعدی برنامه ای که توسط Disability:IN حمایت می شود، مربیان شرکتی را با دانشجویان و فارغ التحصیلان اخیر دارای معلولیت مطابقت می دهد.
  • به طور فراگیر. این پلت فرم گنجاندن نیروی کار جویندگان کار دارای معلولیت را با کارفرمایان متعهد به ایجاد نیروی کار واقعاً متنوع و فراگیر مرتبط می کند.
    شما
  • موسسه فناوری نابینایان. بیت همکاری با کارفرمایان برای ارائه شغل و آموزش فنی برای افراد دارای معلولیت. همچنین خدمات حسابرسی را برای کمک به شما در شناسایی شکاف های دسترسی آنلاین و ایجاد راه حل ارائه می دهد.

2. در برنامه های توسعه کارکنان سرمایه گذاری کنید

،ب و کارها در طول چه کاری می توانند انجام دهند ماه ملی آگاهی از اشتغال معلولان (NDEAM) – و در تمام طول سال – برای اطمینان از اینکه این جامعه نه تنها دسترسی برابر به شغل دارد، بلکه محل کاری است که در آن بتوانند در طول حرفه خود پیشرفت کنند؟ در اینجا چهار ایده وجود دارد که به شما در شروع کار کمک می کند.

1. برای استخدام افراد دارای معلولیت با سازمان های فراگیر همکاری کنید

اگرچه ظهور کار از راه دور منجر به رکورد سطوح اشتغال برای افراد دارای معلولیت، جامعه به طور سنتی به دلیل موانع فیزیکی، فضاهای غیرقابل دسترس و عدم حمایت، بیکار بوده است. همانطور که سازمان‌ها با برنامه‌های بازگشت به کار خود پیش می‌روند، بسیار مهم است که شیوه‌های قابل دسترس و فراگیر در سرلوحه ذهن خود باقی بمانند.

  • اجازه کار انعطاف پذیر را بدهید. به ارائه گزینه کار از راه دور ادامه دهید تا مطمئن شوید که جامعه به فرصت های شغلی و توسعه شغلی بیشتری دسترسی دارد.
  • فضاهایی را برای افراد دارای معلولیت، متحدان و مراقبین ایجاد کنید. منبع کارمند میزبان یا گروه های برابریو کانال‌های ارتباطی اختصاصی را در پلتفرم‌هایی مانند Slack، Teams و Zoom راه‌اندازی کنید تا جامعه را در میان نیروی کار خود ارتقا دهید.
  • معیارهای خود شناسه را جمع آوری کنید. ارائه شناسه شخصی را در نظر بگیرید، الف فرم داوطلبانه ارائه شده توسط دفتر برنامه های انطباق قرارداد فدرال، و از کارمندان دعوت کنید تا خود را شناسایی کنند. این به شما کمک می‌کند تا مطمئن شوید که یک محل کار متنوع و فراگیر ایجاد کرده و حفظ می‌کنید، و سیاست‌ها و مزایایی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت شکل می‌دهید.
  • امکانات رفاهی کافی فراهم کنید. کارمندان دارای معلولیت ممکن است به برنامه‌های انعطاف‌پذیرتر، زمان ملاقات‌های مرتبط با سلامت، روزهای سلامت روان و سایر ترتیبات نیاز داشته باشند. سیاست هایی را با در نظر گرفتن این موضوع ایجاد کنید و پذیرای بازخورد باشید.


منبع: https://www.salesforce.com/blog/disability-employment-awareness/