NDEAM را جشن بگیرید و به افراد دارای معلولیت کمک کنید تا پیشرفت کنند

اگرچه ظهور کار از راه دور منجر به رکورد سطوح اشتغال برای افراد دارای معلولیت، جامعه به طور سنتی به دلیل موانع فیزیکی، فضاهای غیرقابل دسترس و عدم حمایت، بیکار بوده است. همانطور که سازمان‌ها با برنامه‌های بازگشت به کار خود پیش می‌روند، بسیار مهم است که شیوه‌های قابل دسترس و فراگیر در سرلوحه ذهن خود باقی بمانند.

  • اجازه کار انعطاف پذیر را بدهید. به ارائه گزینه کار از راه دور ادامه دهید تا مطمئن شوید که جامعه به فرصت های شغلی و توسعه شغلی بیشتری دسترسی دارد.
  • فضاهایی را برای افراد دارای معلولیت، متحدان و مراقبین ایجاد کنید. منبع کارمند میزبان یا گروه های برابریو کانال‌های ارتباطی اختصاصی را در پلتفرم‌هایی مانند Slack، Teams و Zoom راه‌اندازی کنید تا جامعه را در میان نیروی کار خود ارتقا دهید.
  • معیارهای خود شناسه را جمع آوری کنید. ارائه شناسه شخصی را در نظر بگیرید، الف فرم داوطلبانه ارائه شده توسط دفتر برنامه های انطباق قرارداد فدرال، و از کارمندان دعوت کنید تا خود را شناسایی کنند. این به شما کمک می‌کند تا مطمئن شوید که یک محل کار متنوع و فراگیر ایجاد کرده و حفظ می‌کنید، و سیاست‌ها و مزایایی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت شکل می‌دهید.
  • امکانات رفاهی کافی فراهم کنید. کارمندان دارای معلولیت ممکن است به برنامه‌های انعطاف‌پذیرتر، زمان ملاقات‌های مرتبط با سلامت، روزهای سلامت روان و سایر ترتیبات نیاز داشته باشند. سیاست هایی را با در نظر گرفتن این موضوع ایجاد کنید و پذیرای بازخورد باشید.


منبع: https://www.salesforce.com/blog/disability-employment-awareness/

تصویر کوه

2. در برنامه های توسعه کارکنان سرمایه گذاری کنید

ارتباطات قابل دسترس به راحتی قابل درک است و در قالب‌های مختلف در دسترس است، بنابراین همه دسترسی ی،ان دارند. محتوا باید به موانع رایج دسترسی فیزیکی و عصبی بپردازد. مطمئن شوید که شما:

  • برای توصیف محتوا، متن جایگزین تصویر را در گرافیک دیجیتال قرار دهید. افراد دارای اختلالات بینایی اغلب از صفحه خوان ها استفاده می کنند که فقط محتوای متنی را منتقل می کنند.
  • زیرنویس یا رونوشت را در فایل های صوتی و تصویری قرار دهید. افرادی که ناشنوا یا کم شنوا هستند نمی توانند یک ویدیو را بدون زیرنویس دنبال کنند یا از یک فایل صوتی بدون رونوشت محتوا دریافت کنند.
  • صفحات وب را طراحی کنید که برای پیمایش به ماوس یا دستگاه اشاره گر دیگری نیاز ندارند. بسیاری از کاربران دارای ناتو، حرکتی برای پیمایش وب سایت به صفحه کلید متکی هستند.
  • ارائه محتوا در قالب های مختلف افراد عصبی ممکن است با آموزش های ویدیویی بهتر از دستورالعمل های متنی ارتباط برقرار کنند یا برع،.
  • م،ی را با چیزی فراتر از رنگ منتقل کنید. از نشانگرهای متنی همراه استفاده کنید تا به کاربران نابینا و کوررنگ فرصتی مشابه برای دریافت پیام شما بدهید.

بینش های NDEAM را در تمام طول سال دوام بیاورید

جامعه معلولان بزرگ و متنوع است – و در هر جمعیت هدفی وجود دارد. توسط تمرکز بر استخدام بیشتر افراد دارای معلولیت، می تو،م در جهت ساختن آینده ای در دسترس تر و فراگیرتر کار کنیم.

،ب و کارها در طول چه کاری می توانند انجام دهند ماه ملی آگاهی از اشتغال معلولان (NDEAM) – و در تمام طول سال – برای اطمینان از اینکه این جامعه نه تنها دسترسی برابر به شغل دارد، بلکه محل کاری است که در آن بتوانند در طول حرفه خود پیشرفت کنند؟ در اینجا چهار ایده وجود دارد که به شما در شروع کار کمک می کند.

1. برای استخدام افراد دارای معلولیت با سازمان های فراگیر همکاری کنید


تصویر همیشه سبز

4. ارتباطات را برای همه در دسترس قرار دهید

بیاموزید که Salesforce چگونه برنامه های نیروی کار را با در نظر گرفتن جامعه معلولان طراحی کرده است و این ایده ها را به سازمان خود بیاورید.

با ترویج آموزش و تفاهم، فرهنگ مشارکت و برابری را در محیط کار ایجاد کنید.

3. یک محیط کاری فراگیر ایجاد کنید


نکات را دریافت کنید

تعدادی پلتفرم وجود دارد تا شما را با افراد دارای معلولیتی که به دنبال کار هستند مرتبط کند.