5 نقطه کور برنامه انطباق ESG شما ممکن است از دست برود

با پیشرفت ابتکارات پایداری، حفظ شتاب به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود – و بدون کار فعالانه روی انتشار غیرمستقیم، ،ید اعتبار کربن یا هر دو، غیرممکن می‌شود. ،ید اعتبار کربن باید آ،ین مرحله در برنامه شما باشد، نه صرفاً برای انطباق با ESG، بلکه به ،وان یک ابزار استراتژیک در حالی که برای رسیدن به هدف جه، صفر خالص کار می کنید.

چه فقط در مورد گزارش انتشار کربن خود صحبت کنید یا در واقع به صفر خالص دست یابید، همیشه راحت تر و سریع تر است که ابتدا به سراغ میوه های کم آویزان بروید. اما راه رسیدن به صفر خالص همیشه یک خط مستقیم نیست و راه حل آس، هم وجود ندارد.

تمرکز بر پایداری نه تنها به محیط زیست، بلکه به نتیجه شما کمک می کند. در آ،ین راهنمای ما بیاموزید که چگونه می تو،د برای استراتژی ESG مورد تجاری قرار دهید.


خط پای،: به هر طریقی، شرکت شما احتمالاً تحت تأثیر این مقررات قرار خواهد گرفت.

برای ایجاد تأثیر قابل توجه در آینده، سازمان ها باید ابتکارات سخت تر و چالش برانگیزتری را اتخاذ کنند. این به م،ای تغییرات بزرگتر شرکتی و سرمایه گذاری بزرگتر است.

برقراری تعادل بین نیاز به گزارش‌دهی نظارتی، با کاهش انتشار فعال‌تر و استراتژی‌های انطباق زنجیره تامین، دقیقاً چالشی است که ا،ر متخصصان ESG برای برقراری ارتباط و ،ب حمایت داخلی و حمایت از آن تلاش می‌کنند.

3. عدم اولویت انتشار کربن غیر مستقیم

با این حال، با تعهد بیشتر سازمان ها به صفر خالص، تقاضا برای اعتبارات کربن با کیفیت به سرعت در حال افزایش است. پیدا ، اعتبار با کیفیت بالا بیشتر می شود چالش برانگیز است و قیمت ها به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.

اولین قدم از سفر صفر خالص هر سازم، باید کاهش انتشار باشد، نه فقط گزارش آن. با این حال، دستیابی به این کاهش‌ها معمولاً سال‌ها طول می‌کشد و سازمان‌ها به ناچار مقداری انتشار خواهند داشت که هنوز نمی‌توانند آن‌ها را کاهش دهند.

CSRD ممکن است یک قانون اروپایی باشد، اما تأثیر آن بسیار فراتر از مرزهای اروپایی است. بسیاری از شرکت‌هایی که در مقیاس جه، فعالیت می‌کنند، بدون توجه به اینکه در اروپا مستقر هستند، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. CSRD بر سازمان‌های چندملیتی با شرکت‌های تابعه در اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد حتی اگر سازمان شما کاملاً در ایالات متحده واقع شده باشد، اعضای زنجیره ارزش شما ممکن است خارج از کشور باشند – و مشمول این مقررات هستند.

در حالی که معیارهای شما ممکن است تاثیر مستقیم عملیاتی شما را نشان دهد، این همیشه تصویر کامل نیست. بیشترین بخش از ردپای محیطی یک سازمان به احتمال زیاد از انتشار کربن غیرمستقیم (حوزه 3) ناشی می شود – انتشارات عمدتاً خارج از کنترل مستقیم شما. این چالشی است که نمی توان آن را نادیده گرفت و نقش زیادی در انطباق با ESG ایفا می کند.

داده‌های مورد نیاز برای این گزارش‌دهی از همه گوشه‌های سازمان شما، در قالب‌های مختلف می‌آید. بهترین راه برای جمع آوری تمام این داده ها، تبدیل آن به معیارهای قابل استفاده و مدیریت همه متغیرهای لازم، استفاده از یک پلت فرم قوی است.

در حالی که گزارش ESG حیاتی است، این شروع بازی است – نه پایان بازی. ما در حال ورود به مرحله جه، هستیم که در آن گزارش استاندارد آب و هوا باید بیشتر در قالب یک برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای موثر و استراتژیک توسعه یابد. این کار آس، نیست و شامل تغییرات اساسی بسیار دشوار در زنجیره تامین، محصول و استراتژی های تعامل با مشتری است.

به ،وان مثال، اگر به یک ارائه دهنده ابر منتقل شوید، اکنون انتشار مستقیم را کاهش داده اید، اما انتشار غیرمستقیم (حوزه 3) را افزایش داده اید. با این حال، اگر آن ارائه دهنده ابر مشخصات انتشار بهتری نسبت به عملیات داخلی شما داشته باشد، ممکن است حرکت ارزشمندی باشد.

پایداری در حال تبدیل شدن به اهمیت فزاینده ای برای شرکت ها در سراسر جهان است. مقررات جدید ممکن است در کوتاه مدت چالش هایی را ایجاد کند، اما همچنین فرصتی را برای شرکت شما ایجاد می کند تا از رقبای شما متمایز شود.

مهندسان و حامیان محیط‌زیست یک شعار راهبردی قدیمی برای کاهش، سپس بازیافت و سپس استفاده مجدد دارند. بنابراین، در دنیای کاهش «انتشار کربن» – چگونه کاهش را از نظر استراتژی در اولویت قرار می دهید، نه آ،ین؟

حسابداری کربن یک گام مهم در اندازه گیری تأثیر آب و هوا و رسیدگی به آن است. در این راهنما، درک قوی از حسابداری کربن چیست و نحوه مح،ه انتشار کربن در سراسر زنجیره ارزش خود را به دست خواهید آورد.


5. زمان فکر ، به نفع شماست

اگر گزارش ESG شما یک پایه متوسط ​​یا ضعیف برای شروع به شما می دهد، دقیقاً چه کاری انجام می دهید تاثیر سازمان خود را بهبود بخشید?

بنابراین علیرغم این واقعیت که ممکن است مستقیماً م،م به رعایت قانون نباشید، همچنان نیاز دارید تهیه گزارش کافی برای اطمینان از رعایت ا،امات سختگیرانه مورد نیاز شرکای زنجیره تامین (تا آنها بتوانند ا،امات انطباق مقرراتی خود را برآورده کنند).

تعهد به پایداری به زمان، پول و تمایل به تغییر استراتژی و تفکر کلی نیاز دارد. شرکت‌هایی که می‌توانند تصویر بزرگ را ببینند، شروع خوبی خواهند داشت – و در نهایت موقعیت بهتری برای خود در بازار جه، خواهند داشت.

یک استراتژی پایدار پایدار، کلید آینده رقابتی و انطباق با ESG است

مدیریت خط پایه شما یک پروژه مداوم خواهد بود. با این حال، پلت فرم من، می تواند تقویت روابط تجاری و مصرف کننده را که در جهت اه، مش، پایداری کار می کنند، آسان تر کند.

4. انتظار داشته باشید که پیشرفت ESG شما خطی باشد

مقالاتی را که فقط برای شما انتخاب شده اند، در صندوق ورودی خود دریافت کنید

<،on name="Subscribe" cl،="wp-block-salesforce-blog-newsletter-signup__submit btn btn-lg btn-primary form-subscribe-modal-open">

ثبت نام کن

2. نداشتن استراتژی ESG فراتر از گزارش

به خصوص از آنجایی که مقررات بیشتری خواستار انتقال از گزارش‌دهی داوطلبانه به افشای‌های مورد نیاز حسابرسی شده توسط اشخاص ثالث هستند، این زمان من،ی برای بررسی طرح انطباق با ESG شما است: ابزارهای گزارش‌دهی، فرآیند، سیاست‌ها – و به‌ویژه استراتژی‌های کاهش انتشار.

قو،ن، مانند قانون کاهش تورم، متعهد شده است تا 369 میلیارد دلار در برنامه های امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی طی ده سال آینده سرمایه گذاری کند. این حتی انگیزه بیشتری را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند تا تصمیمات سختی را برای محیط ما اتخاذ کنند.

در مجموع، استانداردسازی ESG عرصه جدیدی را ایجاد می‌کند که در آن سازمان‌ها می‌توانند مزیت رقابتی ،ب کنند. شرکت‌هایی که از انطباق با ESG استفاده می‌کنند، خلاق می‌شوند و رویکردی فعالانه برای تأثیرگذاری در پیش می‌گیرند، نه تنها ارزش خود را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهند، بلکه به شرکای تجاری، سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی در سرتاسر جهان نیز سود خواهند برد.

استراتژی ESG خود را بسازید

داشتن تمام داده‌های شما در یک مکان، اه، مبتنی بر علم را هم تراز می‌کند و به شما امکان می‌دهد بر اساس داده‌های دقیق تصمیم بگیرید، در حالی که انتشارات شریک را ردیابی و مدیریت کنید.

ایجاد یک شرکت پایدارتر نه تنها یک فرآیند افزایشی است، بلکه به برنامه ریزی استراتژیک و ذهنیت آینده نگر نیاز دارد. استراتژی‌های ESG باید کل سازمان را دربرگیرد و در هر تصمیمی از پایداری استفاده شود.

این ممکن است ،ره آور به نظر برسد، اما این شفافیت می تواند به رشد ،ب و کار شما کمک کند. ،ب‌وکارهایی که بهبود معیارهای ESG را در اولویت قرار می‌دهند و فعالانه برای بهبود معیارهای خود تلاش می‌کنند، شرکا، تولیدکنندگان و شهروندان جه، ارزشمندتر هستند.

ما در یک اقتصاد جه، زندگی می کنیم. این بدان م،است که بیشتر سیاست های نظارتی پیامدهای جه، خواهند داشت.

ابتکارات متمرکز بر عملیات خود شما – مانند تهیه انرژی های تجدیدپذیر، ایجاد عملیات مید، کارآمدتر، و جایگزینی سیستم های قدیمی با فناوری ابر – بدون شک برای کاهش انتشار مستقیم (حوزه 1 و 2) کار می کنند. اما در برخی موارد، این اقدامات به سادگی انتشارات را به محدوده 3 تغییر می دهند، که نمی تو،د به راحتی آن را در معیارها ببینید.

و حتی اگر سازمان شما امروز نیازی به نگر، در مورد این مقررات نداشته باشد، از سال 2028، هر شرکت غیر اتحادیه اروپا بیش از یک اندازه خاص بدون در نظر گرفتن اینکه آیا آنها نهادهای مستقیم در اروپا دارند یا خیر، در محدوده CSRD قرار می گیرند.

متغیرهای زیادی در اینجا وجود دارد، مانند رشد ،ب و کار، تغییرات در استراتژی داخلی و سایر سهامداران در زنجیره ارزش شما. این عوامل دائماً در حال نوسان می‌توانند حتی متریک‌ترین شرکت‌ها را از بین ببرند و انتشار محدوده 3 را به یک هدف همیشه متحرک تبدیل کنند.

علاوه بر این، انتشار گازهای گلخانه ای شما تنها معیارهای ESG نیست که باید مدیریت کنید. آئین نامه (از جمله CSRDدر حال تعیین استانداردهایی برای افشای صدها معیار ESG و KPI، از جمله موضوعات زیست محیطی مانند آلودگی، آب، و ا،یستم ها، و مسائل اجتماعی و حاکمیتی مانند نیروی کار، مشتریان و جوامع، رفتار تجاری، و بسیاری از مسائل دیگر.

شرکت ها به یک برنامه بلند مدت نیاز دارند که چالش ها و فرصت های آینده را در نظر بگیرد. برای ساختن باندی که به افراد، فرآیندها، داده‌ها و زنجیره‌های تامین شما زمان کافی برای تطبیق را داشته باشند، به آینده‌نگاری کافی نیاز دارید.

یا به بیان دیگر، اگر همه (یا بیشتر) شرکت ها در مورد معیارهای ESG خود گزارش دهند، سهامداران زمان آسان تری را برای مقایسه یک سازمان با سازمان دیگر خواهند داشت. این باعث می شود که نتایج ESG شما عامل بزرگی در میزان رقابت و موفقیت شرکت شما در بازار جه، باشد.

آیا استراتژی ESG خود را ساخته اید؟ در اینجا پنج نقطه کور رایج وجود دارد که ممکن است نادیده گرفته شوید:

1. با فرض اینکه شرکت شما از مقررات خارجی مستثنی باشد

،ید اعتبارات کربن به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا در پروژه‌های حذف یا اجتناب از کربن سرمایه‌گذاری کنند – اما اینها باید به ،وان مکملی برای برنامه شما در نظر گرفته شوند، نه جایگزینی برای اقدامات اقلیمی.

همانطور که مقررات جدید زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در سرتاسر جهان شکل می گیرد، ،ب و کارها باید مطمئن شوند که سیاست ها و تلاش های پایداری آنها به نتیجه نمی رسد. حتی اگر فکر می‌کنید که انطباق با ESG را پوشش داده‌اید، نگاه جامع‌تر به تلاش‌هایتان می‌تواند به شما کمک کند با تغییر مقررات و انتظارات ذینفعان چابک بم،د.

در بیشتر موارد، سازمان‌ها باید شرکای جدیدی بیابند، به تامین‌کنندگان پایدارتر بپردازند و روند کاهشی انتشار گازهای گلخانه‌ای را ادامه دهند. اینجاست که شرکت هایی که پایداری را در اولویت قرار می دهند، برتری پیدا می کنند. در دنیایی که کاهش قابل توجه به طور فزاینده‌ای سخت‌تر می‌شود، سازمان‌های آگاه از محیط زیست، شرکای تجاری مطلوب‌تری پیدا می‌کنند.

یاد بگیرید که چگونه حسابداری کربن را شروع کنید

سازمان های بیشتری متعهد می شوند هدف توافق پاریس با این حال، توافقنامه پاریس به زودی یک معیار دارد: کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 45 درصد تا سال 2030. این باعث می شود زمان بندی برای “کاهش انتشار” بسیار کوتاه تر شود و نیاز به ایجاد تغییرات قابل توجه بیشتر شود.

اتحادیه اروپا دستورالعمل گزارش پایداری شرکتی (CSRD)، در انتظار افشای آب و هوا SEC ا،امات در ایالات متحده، و استانداردهای آینده از هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) نشان می‌دهد که ،ب‌وکارها در هر اندازه باید اطمینان حاصل کنند که سیاست‌هایشان اساسی و یکپارچه در سراسر تجارت هستند – نه فقط شستشوی سبز.

چگونه یک استراتژی ESG به ،ب و کار شما کمک می کند

ارتقاء فناوری خود می تواند به شما کمک کند تا پیشرفت ESG خود را نظارت کرده و به سرعت گزارش های روشنگری بسازید. ببینید که چگونه ،یب اتوماسیون در این جریان می‌تواند به اجرای موثرتر تلاش‌های پایداری شما کمک کند.منبع: https://www.salesforce.com/blog/esg-compliance-strategy/