5 مهارتی که رهبران شرکت برای آینده نیاز دارند

چگونه شرکت‌ها می‌توانند رهبران خود را برای ارائه در عصری که انتظارات افزایش می‌یابد توانمند کنند؟ بیایید با آنچه که برای مدیر عامل مهم است شروع کنیم.

4100 مدیر اجرایی و کارمند در مورد تجربه کارمند و مشتری چه می گویند؟

و ممکن است یک موقعیت دیگر به C-Suite راه پیدا کند: رئیس آینده کار. جدید داده های لینکدین نشان می‌دهد از زمان شروع همه‌گیری، ،اوین شغلی مرتبط با آینده شغلی ۶۰ درصد افزایش یافته و ،اوینی که به «کار ،یبی» اشاره می‌کنند، ۳۰۴ درصد افزایش یافته است. در حالی که این موقعیت ها از نظر ،وان متفاوت هستند، اهمیت آنها به طور ی،ان مورد توافق قرار گرفته است.

تنوع کلید سودآوری و نوآوری است

مک الفرش گفت: «برای من مشخص نیست که ،ی کد نحوه عملکرد مدل نیروی کار پراکنده را که COVID ما را به آن سرعت بخشیده است، ش،ته باشد. گزارش IBM. همه رهبران از مدیریت در یک مدل توزیع شده راحت نیستند. شما باید در مورد هر نقش و نوع رهبری که به بهترین وجه من، است، دقیق تر باشید. ما برای باز ، پتانسیل کار داریم.»

یکی از راه‌های بهبود تجربه کارمندان، تقویت هوش هیج، رهبران است که به ،وان EQ نیز شناخته می‌شود. آگوست گذشته، ما مصاحبه های عمیقی با 10 مدیر عامل در شرکت های تجاری و تجاری انجام دادیم. یکی از چیزهایی که دیدیم این بود که بسیاری انتظار دارند اعضای فعلی تیم C-suite را با رهبران با سواد دیجیتالی و “EQ بالا” جایگزین کنند که نه تنها با کارکنان استرس‌زا بلکه با نیروی کاری متعهد اجتماعی‌تر مجهز هستند.

مجمع جه، اقتصاد گزارش دریافتند که شرکت‌هایی که جغرافیا و صنعت خود را برای تنوع، ارزش ویژه، دربرگیری و تعلق دارند، در طیف وسیعی از معیارهای کلیدی عملکرد بهتر از میانگین بازار خود عمل می‌کنند:

 • 25 تا 36 درصد بیشتر از نظر سودآوری عملکرد بهتری دارند
 • تا 20 درصد نرخ نوآوری بالاتر
 • 19 درصد درآمد بیشتر از نوآوری
 • تا 30٪ توانایی بیشتر در شناسایی و کاهش خطرات تجاری

مقاله کامل را برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی استفاده از مزیت تجربه دانلود کنید.n


اولویت های اصلی برای رهبران شرکت ها

آ گزارش از BCG دریافتند که تیم‌های مدیریتی متنوع 19 درصد درآمد بیشتری از نوآوری (که به ،وان محصولات جدید در عرض سه سال تعریف می‌شوند) در مقایسه با همتایان کم‌تنوع خود به دست می‌آورند.

به ،وان مثال، در مورد رضایت کارکنان، قطع ارتباط را بررسی کنید. گزارش اخیر ما، The Experience Advantage، نشان داد که 71٪ از مدیران C-suite فکر می کنند که کارمندان آنها با کارشان درگیر هستند، در حالی که در واقعیت فقط 51٪ می گویند که درگیر هستند. و 70 درصد از مدیران C-suite گزارش می دهند که کارمندانشان خوشحال هستند، اما تنها 44 درصد از کارمندان با این موضوع موافق هستند.

بنابراین، اکنون که می د،د سازمان های متنوع هستند سود بیشتر و نوآورانه تر، چگونه از تنوع در مسیر رهبری حمایت می کنید؟ راهنمای کامل را پیدا کنید.

بر اساس این نظرسنجی، تنها مدیر ارشد مالی (CFO) و مدیر عملیاتی (COO) مهمتر هستند.

یکی دیگر از اولویت‌هایی که به بالای برنامه‌های رهبران صعود می‌کند، حمایت از کارمندان است. همه گیری فقط اهمیت تجربه کارمندان را تسریع کرد. تیف، بووا، مبشر ارشد رشد Salesforce، گفت: «کارکنان اکنون مهم‌ترین ذینفع برای موفقیت بلندمدت هستند و انتظار دارند همان سطحی از سهولت و راحتی را در تجربیات خود به ،وان مشتریان انجام دهند.

چگونه مدیران در C-suite می توانند با این تقاضاهای رو به رشد سازگار شوند؟ تحقیقات ما نشان می‌دهد که اولویت‌های جدیدی برای رهبران شرکت‌ها در این دوران آشفته در حال ظهور است. آنها علاوه بر دانش دیجیتالی، باید تغییرات را با چابکی مدیریت کنند و برای هدایت روابط جدید به هوش هیج، بسیار پیشرفته نیاز دارند.

پست مدیر ارشد بازاریابی نیز از 66 درصد در سال 2013 به 19 درصد کاهش یافته است. بزرگترین سقوط به افسر ارشد استراتژی می رسد که اهمیت او از 67 درصد به 6 درصد کاهش یافته است.

از زمان شروع بیماری همه گیر، در ،اوین شغلی مرتبط با آینده کاری 60 درصد افزایش و در ،اوینی که به «کار ،یبی» اشاره می کنند، 304 درصد افزایش یافته است.

اقداماتی را برای کمک به برنامه ریزی برای تغییرات و حفظ تداوم ،ب و کار انجام دهید، مطمئن شوید که همه رهبران متخصص دیجیتال و EQ هستند و قدرت و مسئولیت ها را برای موفقیت دوباره توزیع می کنند.

مدیران عامل از عوامل تکنولوژیکی به ،وان مهمترین نیروی خارجی که طی دو تا سه سال آینده بر شرکت هایشان تأثیر می گذارد، نام بردند. آنها همچنین خاطرنشان ،د که مهم‌ترین فناوری‌ها برای ارائه نتایج عبارتند از: اینترنت اشیا (79%)، رایانش ابری (74%) و هوش مصنوعی (52%).

کارکنان در حال حاضر مهمترین ذینفع برای موفقیت بلندمدت هستند و انتظار دارند همان سطحی از سهولت و راحتی را در تجارب خود داشته باشند که مشتریان انجام می دهند.

تیف، بووا، مبشر ارشد رشد، Salesforce

طبق گزارش McKinsey در سال 2020، تنوع برنده می شود: چگونه گنجاندن مهم استشرکت‌هایی که در چارک برتر تنوع ،تی در تیم‌های اجرایی خود قرار دارند، 25 درصد بیشتر از شرکت‌هایی که در چارک پایینی قرار دارند، سودآوری بالاتر از میانگین را تجربه می‌کنند. برای تنوع قومی و فرهنگی، مک‌کینزی مشاهده کرد که در سال 2019، شرکت‌های چارک بالا 36 درصد از نظر سودآوری بهتر از چارک پایین بودند.

گزارش اخیر ما، The Experience Advantage، نشان داد که تجربه یکپارچه مشتری و کارمند یک استراتژی رشد برنده است که می تواند درآمد را تا 50٪ افزایش دهد. این گزارش نشان داد که 73 درصد از مدیران C-suite نمی‌دانند چگونه از داده‌های کارکنان خود برای ایجاد تغییر استفاده کنند. ما همچنین دیدیم که گسست بین ادراک C-suite و تجربه کارمند رشد را تضعیف می کند.

در واقع، 56 درصد از مدیران عامل مورد بررسی بر ،وم «پیگیری تهاجمی» چابکی و انعطاف عملیاتی طی دو تا سه سال آینده تأکید ،د. و توانمندسازی کار از راه دور توسط مدیران عامل به ،وان دغدغه اصلی آنها (61٪) ذکر شد.

و در مورد اطمینان از تنوع به طور کلی در شرکت شما چطور؟ عمدی بودن در مورد توسعه نیروی کار به سازمان ها کمک می کند تا تنوع خط لوله رهبری را افزایش دهند. تیمی متشکل از کارمندان با سوابق فرهنگی و تجربی متنوع ایجاد کنید.

رهبران شرکت چگونه می توانند به جلو حرکت کنند

در خبرنامه C-Suite Perspectives مش، شوید تا اطلاعات آماری ماهانه به inbox.n شما ارائه شود.منبع: https://www.salesforce.com/blog/s،s-for-corporate-leaders/

ما طی دو سال گذشته شاهد تحولات عظیمی در نیروی کار بوده‌ایم. کارگران امروزی مانند قبل از همه گیری نیستند. انگیزه ها و نگرش های متفاوتی دارند. آنها انعطاف‌پذیری و هدف می‌خواهند – و از رهبران شرکت‌ها بیشتر می‌خواهند. مشتریان امروزی نیز متفاوت هستند و انتظار سطح بالایی از شخصی سازی و تجربه را دارند.

70 درصد از مدیران C-suite گزارش می دهند که کارمندان خود راضی هستند، اما تنها 44 درصد از کارمندان موافق هستند.

یک ،صر دیگر برای تیم های رهبری ضروری شده است: تنوع. این یک عامل اصلی مرتبط با درآمد، نوآوری و در نهایت موفقیت است.

سالم‌ترین C-suits شامل COO، CFO، و CIO/CTO با رهبران مختلف در آن موقعیت‌ها حداقل است. رهبران شرکت باید کل ،ب و کار را حول اه، مش،، مانند آنچه در V2MOM Salesforce بیان شده است، هماهنگ کنند. سازمان هایی که موانع را برای کارمندان از بین می برند، بهترین موقعیت را برای موفقیت دارند. تکامل مداوم کلید موفقیت شما خواهد بود.

به دنبال منابع رهبری بیشتری هستید؟

با در نظر گرفتن این موضوع، اولویت های اصلی در C-suite دائماً در حال تغییر هستند – همانطور که باید باشند! این چیزی است که ما در حال حاضر در رویدادها و جلسات ما با C-suite می شنویم.

اولویت های اصلی برای رهبران شرکت:

 • اقدام برای ترویج تنوع، برابری و شمول، هم در داخل و هم در خارج
 • ایجاد استانداردهای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG).
 • توسعه استراتژی برای داده های بزرگ و اتوماسیون
 • صاف ، ساختار مدیریت شرکت
 • حذف لایه های تاییدیه
 • توانمندسازی کارمند، که با مشتری روبرو هستند برای انجام کارشان به نحو احسن

پس از گوش دادن به رویدادها، مصاحبه با مشتریان و بررسی آ،ین تحقیقات، ما شروع به مشاهده برخی روندهای واضح می کنیم. موفق ترین رهبران امروزی دارای مهارت های کلیدی مش، زیر هستند:

 • چابک بودن
 • یادگیری رهبری از پشت (و با سلسله مراتب کمتر)
 • درک و اولویت بندی تجربه کارکنان (EX)
 • توسعه مهارت های نرم و هوش هیج، (EQ)
 • تصمیم گیری بر اساس داده ها

نقش‌هایی که اکنون برای مدیران عامل مهم هستند عبارتند از: مدیر ارشد فناوری (CTO) و مدیر ارشد اطلاعات (CIO) که به رتبه 3 در لیست صعود کرده‌اند.

اما چگونه این کار انجام می شود؟ در Salesforce، ما با فعالیت مانند یک استارتاپ از نظر ارزش‌های محکم (که اعتماد مصرف‌کننده مهم‌ترین آن است)، نوآوری مداوم و اه، ساده و روشن، به موفقیت دست یافته‌ایم. و این همه به همسویی بستگی دارد. مارک بنیوف رویکرد ما را که ما آن را V2MOM می نامیم، در اینجا تشریح می کند.

مهارت های جدید مورد نیاز رهبران شرکت ها

موسسه IBM برای ارزش تجاری روندهای مشابهی را کشف کرد. در آن نظرسنجی 2021 از بین 3000 مدیر عامل جه،، دو مورد از اولویت‌های ذکر شده عملکرد با چابکی هدفمند و اهمیت بیشتر فناوری بود.

مدیر عامل بیشتر به کدام یک از مدیران متکی است؟ تقریباً یک دهه پیش، 47 درصد از مدیران عامل در نظرسنجی مؤسسه ارزش تجاری آی‌بی‌ام گفتند که مدیر ارشد نوآوری در چند سال آینده بسیار مهم خواهد بود. امروزه تنها 4 درصد از مدیران عامل موافق هستند.

این خبر جدیدی نیست در سال 2020، Summit Leader،p Partners دریافت که 80 تا 90 درصد از افراد با عملکرد بالا در C-suite با هوش هیج، بالا متمایز می شوند. بر اساس آن مطالعه، EQ دو برابر اهمیت دارد برای پیش بینی عملکرد در مدیران اجرایی نسبت به مهارت های فنی یا IQ.

مدیر عامل بیشتر به چه ،ی مراجعه می کند؟

مدیران عامل در دنیایی که به طور فزاینده پیچیده‌تر می‌شود، اکنون بیش از هر زمان دیگری نسبت به ذینفعان پاسخگو هستند. همچنین از آنها انتظار می رود که در مورد مسائل اجتماعی صحبت کنند، از پایداری دفاع کنند و در زمان تغییرات مداوم (و غیرقابل پیش بینی) ثبات را حفظ کنند. دانستن نحوه چرخش سریع برای موفقیت در این چشم انداز ضروری است.

یکی از افرادی که این مسیر را به خوبی می شناسد، جف مک الفرش است که از نردبان رئیس فناوری و عملیات در AT&T به سمت مدیر ارشد عملیاتی صعود کرد. و او این کار را تنها در سه سال و نیم انجام داد.

شرکت‌هایی که بسیار قابل اعتماد هستند، ۱.۴ برابر بیشتر احتمال دارد که اه، تنوع ،تی را در برنامه‌های جبران خسارت مدیران ارشد خود داشته باشند.

و این همه صحبت نیست. تنوع به طور فزاینده ای به طرح های جبر، برای C-suite گره خورده است. به گفته PwCشرکت‌هایی که به شدت قابل اعتماد هستند، 1.4 برابر بیشتر احتمال دارد که اه، تنوع ،تی را در برنامه‌های جبران خسارت مدیران ارشد خود داشته باشند.