3 سبک رهبری در تجارت، کدام یک برای شما بهترین است؟

مزیت اصلی یک رهبر مستبد کار ساده ای است که کارایی و بهره وری را بهبود می بخشد. آنها ضرب الاجل های مشخصی ایجاد می کنند و مجموعه ای از انتظارات بسیار واضح دارند. این در زمان بحران یا زم، که تصمیمات لحظه آ،ی مورد نیاز است ایده آل است. این سبک رهبری باعث می شود تا با انتقال دستورالعمل ها، سوء تفاهم های کمتری رخ دهد.

معایب یک رهبر ،ب و کار خودکامه

سبک استبدادی در زمان بحران، زم، که یک رهبر ارزشمندترین است، بهترین استفاده را دارد. شما به ،ی نیاز دارید که کنترل را به دست بگیرد تا تصمیمات سریع و دشواری بگیرد تا به طور بالقوه آسیب را کاهش دهد. در مواقع اضطراری، تیم ها از یک رهبر قوی و قاطع قدرد، می کنند. رهبری مستبدانه ممکن است در مواقعی که اصلاح تیم ضروری است نیز مفید باشد. پس از عبور از بحران، به طور کلی تغییر سبک سودمند است.

2. رهبر ،ب و کار دموکراتیک

حمایت عاطفی از تیم‌ها از «خوب بودن» به معیاری برای مدیریت موفق تبدیل شده است.


سه نوع سبک رهبری در تجارت چیست؟

مهمترین مهارت رهبری که می تو،د ایجاد کنید، خودآگاهی است. بد،د چه چیزی کار می کند و چه چیزی کار نمی کند. با درک این رایج‌ترین سبک‌های رهبری ،ب‌وکار، می‌تو،د در صورت نیاز بین آنها حرکت کنید و خود و تیمتان را برای موفقیت آماده کنید.


منبع: https://www.salesforce.com/blog/3-common-leader،p-styles/

پویایی تیم فعلی خود را مرور کنید. آیا آن ها ممتاز هستند یا جدا؟ اگر مورد دوم است، ممکن است بخواهید روش های خود را مرور کنید. دریابید که چه چیزی باید ثابت بماند و چه چیزی باید تغییر کند. یک رهبر لحن را برای کل تیم تعیین می کند. با تغییر روشی که رهبری می کنید، ممکن است متوجه شوید که تیم شما سازگار، تکامل می یابد و بهبود می یابد.

رهبران Laissez-faire از نوع دست‌هایشان هستند. آنها وظایفی را تعیین می کنند و جهت گیری کلی می دهند، اما معمولاً درگیر کارهای روزمره نیستند. کارمندان بهترین رویکرد را برای انجام مسئولیت های خود انتخاب می کنند. رهبران Laissez-faire تا حد زیادی به فرد ایمان دارند. آنها به آنها اعتماد دارند که با انگیزه، در انجام وظیفه و پاسخگو باقی بمانند. در صورت بروز مشکلات، این رهبران برای ارائه جهت در دسترس هستند، اما فقط در صورت درخواست. رهبران Laissez-faire به هر یک از اعضای تیم خود اجازه می دهند تا بر اساس توانایی های خود موفق شوند یا ش،ت بخورند.

مزایای رهبران تجارت آزاد

رهبر خودکامه قدرت اقتدار را درک می کند. رهبران خودکامه علاقه ای به باز ، فرآیند تصمیم گیری برای کل گروه ندارند. در عوض، آنها انتخاب می کنند که رهبری را کاملاً به تنهایی تحمل کنند. آنها از ،، که تحت اختیار آنها هستند انتظار دارند که از دستورات پیروی کنند.

مزایای یک رهبر تجاری مستبد

تحت رهبری دموکراتیک، مشورت می تواند یک تجمل غیرقابل تحمل باشد. اگر تصمیمات نیاز به اتخاذ سریع باشد، یک تیم دموکراتیک ممکن است نتواند تحت استرس سازگار شود و کار کند. رهبری دموکراتیک می‌تواند منجر به عدم شفافیت در مورد نقش‌ها و مسئولیت‌های اعضای تیم و مشکل در شناسایی کارکن، شود که وزن خود را تحمل نمی‌کنند.

چه زم، از این سبک استفاده کنیم

مزیت رهبری دموکراتیک، خلاقیت بی حد و حصر کل گروه است که امکان بحث آزاد در مورد مسائل و راه حل ها را فراهم می کند. وحدت تیم به طور کلی در نتیجه رهبری دموکراتیک رشد می کند. این محیط می تواند به کارمند احساس قدرد،، موفقیت و اهمیت در موفقیت سازمان بدهد. سیاست های رایج اداری مانند شایعات، دسته ها و دستکاری بسیار کمتر رایج می شود. نتیجه نهایی بهبود محیط کار و جابجایی کمتر کارکنان است: 63% کارمند، که برای کارشان شناخته می شوند، کمتر به دنبال شغل هستند.

معایب یک رهبر تجاری دموکراتیک

یک رهبر دموکراتیک تبادل آزاد ایده ها را در سراسر تیم تشویق می کند. همه اعضا صدای ارزشمندی دارند و رهبر به ،وان سخنگو یا تسهیل کننده عمل می کند. رهبران دموکرات به مشارکت هر یک از اعضای گروه تکیه می کنند. آنها بر ارزش و تخصص هر یک از اعضا تاکید می کنند. هر عضو تیم در آزادی ها و مسئولیت های رهبری سهیم است.

مزایای یک رهبر تجاری دموکراتیک

رهبری Laissez-faire زم، بهترین است که افراد بتوانند بدون نظارت عمل کنند. قبل از استفاده از این سبک، مطمئن شوید که هر یک از اعضای تیم دارای سطح مهارت و توانایی خود هدایتی من، هستند. آنها باید بتوانند برای ادامه کار خود انگیزه ایجاد کنند. در غیر این صورت، این رویکرد می‌تواند نتیجه مع، داشته باشد و بیش از آنکه مفید باشد، ضرر داشته باشد.

نوع سبک رهبری خود را انتخاب کنید

رهبری نقش مهمی در موفقیت یا ش،ت هر سازمان ایفا می کند. و رهبری عالی مستقیماً بر تجربه و سود کارکنان تأثیر می گذارد – کارمندان متعهد می توانند منجر به این شوند 23% درآمد بیشتر تاثیرگذار تعهد شغلی به رهبری و نحوه هدایت تیم ها و افراد بستگی دارد. و هر رهبر موفق سبکی را بر اساس شخصیت، اه، و فرهنگ تجاری خود بر اساس یکی از این سه سبک رهبری ایجاد می کند: خودکامه، دموکراتیک، و آزاد.

کدام سبک رهبری ،ب و کار برای شما من، است؟ ممکن است متوجه شوید که به طور منظم در هیچ دسته بندی قرار نمی گیرید. موفق ترین رهبران ،، هستند که بین سبک های رهبری می پرند. تکنیک هایی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با تیم یا کار در دست شما سازگار است و در صورت نیاز آنها را در طول مسیر تطبیق دهید. رهبری مؤثر به این بوده و هست که بد،م از چه تکنیک هایی و چه زم، استفاده کنیم.

این موثرترین روش برای کار روزانه است زیرا به گروه اجازه می دهد در تصمیم گیری شرکت کنند. این به تیم ها احساس مالکیت بر پروژه ها، محصولات قابل تحویل و نتایج می دهد. بسیاری از رهبران ،ب و کار سبک رهبری دموکراتیک را به ،وان سبک اصلی خود می شناسند، اما این تکنیک می تواند در زمان بحران کمتر موثر باشد.

3. رهبر تجارت آزاد

در سال 1939، کرت لوین سه نوع سبک رهبری در ،ب و کار را شناسایی کرد: خودکامه، دموکراتیک و آزاد. البته هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.

1. رهبر ،ب و کار خودکامه

یکی از مزیت‌های رهبری آزاد، آزادی عمل بدون محدودیت یا دخالت مدیریت است. این به کارکنان ماهر و با انگیزه فرصتی برای دستیابی به حدا،ر پتانسیل خود می دهد.

مضرات رهبران تجارت آزاد

یک نقطه ضعف می تواند از دست دادن بهره وری بدون یک دست رهبری قوی برای حفظ آن در مسیر باشد. این می تواند منجر به مهلت های از دست رفته، حذف در فرآیند و کار با کیفیت پایین شود. با توجه به اینکه هر یک از اعضای تیم اه، خود را دنبال می کند، ممکن است اتحاد تیم آسیب ببیند. برخی ممکن است به دلیل رهبران دور و به ظاهر بی علاقه علاقه خود را به کار از دست بدهند. این می تواند منجر به زیان های قابل توجهی برای سازمان شود. کارمندان غیرفعال می توانند هزینه ای برای ،ب و کارهای آمریکایی داشته باشند 450-550 میلیارد دلار در سال.

چه زم، از این سبک استفاده کنیم

آنها اغلب دیدگاه محدودی دارند. با توجه به اینکه آنها فقط از ایده ها و تجربیات خود استفاده می کنند، هر گونه ورودی سایر اعضای تیم احتمالا نادیده گرفته می شود. ،، که تحت این سبک رهبری کار می کنند، گاهی اوقات از مدیر خود رنجش می برند. آنها به دلیل شناخت محدود مشارکت هایشان احساس می کنند که کم ارزش شده اند. علاوه بر این، این رهبر به احتمال زیاد تیم خود را ،د مدیریت می کند. رهبران مستبد تمایل دارند خود را در مرکز روحیه کاری پایین و جابجایی بالای کارکنان بیابند.

چه زم، از این سبک استفاده کنیم

لحظه ای وقت بگذارید و رویکرد رهبری خود را در نظر بگیرید. آیا ترجیح می دهید فرمان صادر کنید یا ترجیح می دهید تربیت و راهنمایی کنید؟ آیا دیگران در جهت تیم یا سازمان شما نظر مساوی دارند؟ یا هدف را تعیین می کنید و انتظار دارید که تیم دنبال کند؟ خودآگاهی اولین قدم برای فهمیدن اینکه چه نوع رهبر هستید یا می خواهید باشید است.

سلامتی کارکنان معیار جدید شماست