3 دلیل برای ادغام ارائه دهندگان ایمیل

،ر گفت: «ما می‌خواستیم بتو،م تجربه‌ای بی‌نظیر و شگفت‌انگیز به مشتریان ارائه دهیم، اما این تجربه تکه‌تکه بود. اگر با ما ماشین رزرو می‌کردید، می‌توانستید تا هفت ایمیل مختلف را دریافت کنید که به نظر می‌رسید از برندهای مختلف هستند.»

این زمان من،ی برای تجدید استراتژی بازاریابی ایمیلی است. این بهترین روش ها به شما کمک می کند اعتماد ایجاد کنید، اه، روشنی تعیین کنید و با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید.


نگهداری ضعیف لیست ایمیل در چندین سیستم نیز بر شهرت فرستنده شما تأثیر منفی می گذارد. این باعث کاهش امتیاز فرستنده ایمیل شما می شود که مانند امتیاز اعتباری برای برنامه های ایمیل است. هرچه امتیاز فرستنده شما کمتر باشد، احتمال اینکه ایمیل‌های شما در پوشه‌های اسپم مشتریان قرار بگیرند، بیشتر می‌شود.

اما مشکل اینجاست: اگر برای بیش از یک ESP پرداخت می‌کنید در حالی که یک سیستم می‌تواند همه این کارها را انجام دهد، پول و منابع را هدر داده‌اید. شما برای انجام یک کار به دو نفر دستمزد نمی دهید، پس چرا برای فناوری دو برابر پرداخت کنید؟

درباره اینکه چگونه هرتز یک سیستم پرهزینه و همپوش، از پلتفرم‌های ایمیل را به یک راه‌حل کارآمد تبدیل کرده و چگونه می‌تو،د بیشترین استفاده را از هزینه‌های بازاریابی خود ببرید، بیشتر بیاموزید.منبع: https://www.salesforce.com/blog/consolidate-email-service-providers/

زم، که جولی ،ر – مدیر ارشد پلتفرم های CRM هرتز – شروع به کار کرد، تیم او از پنج ESP استفاده کرد. این پنج ESP با پنج آژانس مختلف برای مدیریت آنها، در چهار منطقه جه،، که از هفت سیستم تراکنش متفاوت بیرون می‌آمدند، آمدند. سه سال بعد، آنها فقط از یک ESP برای انجام همه این کارها استفاده می کنند. این به آنها کمک کرده است که در پول خود صرفه جویی کنند و کارآمدتر باشند.

با چرخش اقتصاد، این زمان خوبی برای ارزیابی سیستم های خود و تعیین اینکه آیا هر یک از آنها بر روند ایجاد لحظات شگفت انگیز برای مشتریان شما تأثیر می گذارد یا خیر است. در اینجا سه ​​مزیت کلیدی وجود دارد که وقتی پلتفرم‌های ایمیل را به یک پلتفرم ادغام می‌کنید، ارائه می‌شود.

استفاده از بیش از یک سیستم خطر بزرگی در حوزه انطباق با GDPR در حال تغییر است. اگر مشتری از ارتباط در یک سیستم منصرف شود، ترجمه آن به سیستم دیگر تقریبا غیرممکن است. خطاهای ارتباطی سیستم مانند این خطرناک هستند زیرا نقض انطباق می تواند منجر به جریمه های گران قیمت و از دست دادن اعتماد مشتری شود.

بازاریابی برای مشتریان زم، آسان تر می شود که در مورد آنها بیشتر بد،د. کشیدن آنها به یک سیستم به ارائه بازاریابی شخصی تر کمک می کند. اما زم، که بتو،د تصویر کامل را ببینید نیز کمک می کند، زیرا ممکن است مناطقی از فرصت را بیابید که از طریق داده ها و سیستم های متفاوت نتو،د آنها را ببینید.

هرتز تفاوتی نداشت. این شرکت 104 ساله کرایه خودرو از سیستم‌های ایمیل تراکنشی و تبلیغاتی مختلفی در طول رشد و گسترش جه، خود در طول سال‌ها استفاده کرده است.

مقالاتی درباره بازاریابی که فقط برای شما انتخاب شده اند را در صندوق ورودی خود دریافت کنید

<،on name="Subscribe" cl،="wp-block-salesforce-blog-newsletter-signup__submit btn btn-lg btn-primary form-subscribe-modal-open">

ثبت نام کن

2. انطباق را بهبود بخشید و پیام های خود را ی،ان کنید

،ر به یاد می آورد که چگونه مشتریان می توانند تمام ایمیل های مختلف ارسالی هرتز را ببینند، اما تیم شرکتی نتوانست.

حتی اگر اکنون به کار بیشتری نیاز دارد، ارزش آن را دارد که زمان صرف کنید تا سیستم ایمیل خود را مرتب کنید. یکپارچه سازی پلتفرم های ایمیل یک چالش کوتاه مدت با سود استراتژیک بلند مدت است.

بستر ایمیل من، را پیدا کنید

اگر می‌خواهید دید کامل‌تری از سفر مشتری داشته باشید و نمی‌خواهید پیام‌های خود را در فیلترهای هر،مه گیر بیاورید (یا برای رعایت آن پرچم‌گذاری شود)، راهی برای ادغام ارائه‌دهندگان خدمات ایمیل پیدا کنید.

3. سیستم ها را برای داده های پاک تر، بهینه سازی و شخصی سازی ،یب کنید

اگر شرکت شما از چندین ارائه‌دهنده خدمات ایمیل (ESP) استفاده می‌کند، می‌د،د که برای کمپین‌های بازاریابی مؤثر چقدر مانع است. این یک مشکل مش، است 43 درصد از مشاغل کوچک، و این تعداد تنها با بزرگتر شدن ،ب و کار افزایش می یابد. وقتی این سیستم‌ها به هم متصل نمی‌شوند، داده‌های بازاریابی ارزشمند شما در سیلو نگهداری می‌شوند که منجر به اتلاف وقت و هزینه می‌شود. با این حال، راه‌هایی برای ادغام پلتفرم‌های ایمیل وجود دارد تا زندگی شما را آسان‌تر کرده و تجربه مشتریانتان را بسیار بهتر کند.

هرتز با ادغام سیستم های ایمیل، یک فرصت سودآور را شناسایی کرد. هنگامی که آنها همه اطلاعات تماس و تعامل را در یک مکان داشتند، می‌توانستند بفهمند که مشتریان چه ایمیل‌هایی مفید می‌دانند و بارها و بارها به آن‌ها بازگشته‌اند. ،ر و تیمش با استفاده از این فرصت برای آزمایش تبلیغات شخصی‌شده، توانستند درآمد برنامه‌های ایمیلی را افزایش دهند و بیشترین بهره را از سرمایه‌گذاری ESP خود ببرند.

هدف نهایی شما ارتباط با مشتریان است. اگر ایمیل تبلیغاتی در یک سیستم و ایمیل تراکنشی در سیستم دیگری زندگی کند، تجربیات مشتری شما عالی نخواهد بود. هیچ دیدگاه منسجمی از تجربه مشتری وجود ندارد، چه رسد به اینکه مطمئن شویم پیام‌ها به نظر می‌رسند و احساس می‌کنند که از یک برند می‌آیند.

ESP ابزاری برای ارسال کمپین های ایمیل و مدیریت مش،ین است. این فناوری اغلب از طریق اکتساب یا از تیم های قبلی به ارث می رسد. آنها همیشه در سراسر یک شرکت ی،ان نیستند، زیرا می تو،د بخش های مختلفی را با استفاده از سیستم های مختلف داشته باشید.

ایمیل هایی بفرستید که نتیجه بگیرند

برای حل این مشکل، هرتز ابتدا هر سیستم تراکنشی را در یک ESP آورد و سپس برنامه های تبلیغاتی را نیز وارد آن کرد. اکنون، مشتریان تجربه ای آرام از تایید رزرو تا تحویل خودرو و تحویل گرفتن دارند.

برای جلوگیری از این اتفاق، هرتز ESP های خود را یکپارچه کرد و به یک راه حل واحد رسید. انجام این کار به تیم ،ر کمک کرد تا آنچه را که مشتری می بیند تجسم کند، بنابراین هیچ همپوش، پیام یا فرصت های از دست رفته وجود نداشت. به ،وان مثال، در صورت آب و هوای نامن،، هرتز اکنون می تواند به طور موثر و موثر با مشتری، که روند اجاره خودرو آنها تحت تاثیر قرار می گیرد، ارتباط برقرار کند.

وقتی سیستم‌های ایمیل را ادغام می‌کنید، راحت‌تر می‌تو،د سیستم‌های مختلف را برای برقراری ارتباط و واکنش به داده‌ها یا به‌روزرس،‌ها وادار کنید. ایجاد این تغییرات در سفر مشتری در دو یا چند سیستم به ناچار در بهترین سناریو سرعت شما را کاهش می دهد. و در بدترین حالت، برخی از مشتریان را بیش از حد اشباع می‌کنید در حالی که دیگران را کاملاً از دست می‌دهید.