چگونه اعتبارات کربن می توانند در برنامه اقدام اقلیمی شما قرار بگیرند


استفاده سازمان‌ها از اعتبارات کربن به ،وان بخشی از استراتژی‌های اقدام اقلیمی، هم هیجان و هم نگر، را در سطح جه، برانگیخته است.

اعتبارات کربن – که نشان دهنده اجتناب، کاهش یا حذف گازهای گلخانه ای به منظور جبران انتشار گازهای گلخانه ای در جاهای دیگر است – می تواند نقش مهمی در سفر جمعی ما به آینده ای پایدارتر و طبیعت-مثبت داشته باشد. اعتبارات کربن می تواند بخش مهمی از تلاش های ما برای رسیدن به هدف مش، جه، صفر خالص باشد. این زم، است که مقدار گازهای گلخانه ای منتشر شده در جو برابر با گازهای خارج شده از آن است.

اما همه اعتبارات کربن به یک اندازه مفید نیستند. اگر بد ساخته شوند یا به طور نامن، استفاده شوند، می توانند مضر باشند.

با ما در سفر به صفر خالص همراه باشید

آ،ین وایت پیپر ما به جزئیات نقش اعتبارات کربن در مسیر Salesforce به سمت صفر خالص می‌پردازد. درباره اینکه چگونه می تو،د به کمک به دنیای مثبت طبیعت کمک کنید، بیشتر بیاموزید.


تعیین چگونگی تطبیق اعتبارات کربن در سفرهای اقدام اقلیمی سازمانها یک اولویت بالا در سراسر جهان است. ما در بحبوحه مواجهه با بزرگترین چالشی هستیم که بشریت تا به حال با آن روبرو بوده است: بحران آب و هوا. بالا آمدن سطح آب دریاها، موج گرما، خش،الی و طوفان های قدرتمند فزاینده باعث ویر، در سراسر جهان شده است.

در مقیاس جه،، اولین قدم ما باید کاهش چشمگیر انتشار گازهای گلخانه ای باشد. ما باید انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال 2030 به نصف و تا سال 2050 نزدیک به صفر کنیم. در Salesforce، ما برنامه اقدام اقلیمی خود را به اشتراک گذاشته ایم، و امیدواریم که به ،وان منبعی برای دیگران باشد.

با این حال، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای زمان می برد و انجام این کار به تنهایی ممکن است کافی نباشد. سازمان ها باید از تمام ابزارهایی که در اختیار دارند برای رسیدن به هدف جه، صفر خالص استفاده کنند. یکی از گام‌هایی که سازمان‌ها می‌توانند بردارند، ،ید اعتبار کربن برای کمک به جبران انتشار گازهای گلخانه‌ای است که هنوز کاهش نداده‌اند، و کمک به مقیاس‌بندی راه‌حل‌های اقلیمی فراتر از زنجیره ارزش خود.

مقالاتی را که فقط برای شما انتخاب شده اند، در صندوق ورودی خود دریافت کنید

<،on name="Subscribe" cl،="wp-block-salesforce-blog-newsletter-signup__submit btn btn-lg btn-primary form-subscribe-modal-open">

ثبت نام کن

بازارهای کربن و چرخه عمر اعتبار کربن

چرخه عمر اعتبار کربن زم، آغاز می‌شود که یک اکوپرین – یک کارآفرین محیط‌زیست- یک پروژه کربنی مانند جنگل‌کاری زمین‌های کشاورزی ت،یب‌شده ایجاد کند. سپس مزایای آب و هوایی پروژه کربن مورد بررسی قرار گرفته و تحت یک استاندارد کربن معتبر تایید می شود.

هنگامی که مزایای آب و هوایی پروژه توسط یک شخص ثالث مستقل تأیید شد، اعتبار کربن صادر می شود. پس از آن، کارآفرین اقتصادی می تواند با استفاده از بازارهای کربن، اعتبارات را به هر ،ی، از جمله سازمان ها، بفروشد.

ما متعهد به یک انقلاب اکوآفرینی هستیم – انرژی دادن به کارآفرینان جوان باورن،ی که به محیط زیست اختصاص دارند.»

مارک بنیوف، رئیس و مدیر عامل شرکت Salesforce

آیا اعتبارات کربن شما به اقدامات آب و هوایی کمک می کند؟

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر زنجیره ارزش کامل آن باید اولین اولویت سازمان در هنگام انجام اقدامات اقلیمی باشد. تعیین یک هدف کاهش انتشار بر اساس علم آب و هوا و برنامه ریزی برای دستیابی به آن بهترین راه برای شروع است.

با استفاده از Salesforce’s Net Zero Cloud، سازمان ها می توانند به راحتی انتشار کربن و داده های مدیریت ، را در سراسر ا،یستم تجاری خود، از جمله تامین کنندگان، ردیابی، تجزیه و تحلیل و گزارش دهند.

هر چه دنیا بیشتر منتظر شروع کاهش انتشار باشد، منحنی کاهش ما باید شیب بیشتری داشته باشد تا به سطوح GHG دست یابیم که علم به ما می گوید برای جلوگیری از بدترین اثرات تغییرات آب و هوایی ضروری است.

ما در “همه موارد فوق” برای اقدام اقلیمی هستیم. ما در حال حاضر به همه استراتژی ها نیاز داریم که به صورت موازی اجرا شوند. بنابراین، در حالی که روی کاهش انتشار کار می‌کنید، می‌تو،د اعتبار کربن نیز ،یداری کنید تا بودجه حیاتی برای مقیاس‌بندی راه‌حل‌های اقلیمی و جبران انتشار گازهایی که هنوز نمی‌تو،د کاهش دهید، تهیه کنید.

با پایداری رشد کنید

آیا می خواهید یک نمای 360 درجه از تلاش های زیست محیطی خود داشته باشید؟ با Net Zero Cloud Salesforce، می‌تو،د هزینه‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهید و پایداری را بخشی از هر تصمیمی کنید.


ارزیابی انتقادات اعتبار کربن

امروزه دو انتقاد عمده به اعتبارات کربن وجود دارد:

  1. سازمان ها اعتبار کربن ،یداری خواهند کرد بجای کاهش انتشار آنها
  2. مزایای اقلیمی که اعتبارات پروژه ها ادعا می کنند متورم یا به سادگی نادرست هستند

سازمان‌ها باید با ،ید اعتبار کربن به ،وان بخشی از یک استراتژی جامع‌تر اقدام اقلیمی، به اولین انتقاد بپردازند. این استراتژی با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ،وان اولویت اول آغاز می شود، با یک برنامه روشن برای کاهش تا حد امکان و سریع. وضوح نحوه برنامه ریزی سازمان شما برای استفاده از اعتبارات کربن به ،وان بخشی از استراتژی اقدام اقلیمی بسیار مهم است.

در مرحله بعد، با بررسی رتبه‌بندی‌های شخص ثالث و سایر ارزیابی‌های مستقل، سازمان‌ها می‌توانند تأثیرات ،ید اعتبار کربن خود را درک کنند و اطمینان حاصل کنند که استانداردهای کیفیت مطابقت دارند یا از آنها فراتر می‌روند.

انجام این کار می تواند به ،یداران کمک کند که اطمینان داشته باشند اعتباراتی که برای آن پرداخت می کنند تأثیر GHG مورد نظر را دارند. این می تواند به اطمینان حاصل شود که مزایای مش، خاصی که برای آنها مهم است – مانند تنوع زیستی و حمایت از اقتصاد محلی – نیز برآورده می شود.

چالش‌هایی که سازمان‌ها برای رسیدن به صفر خالص با آن مواجه هستند

انجام اقدامات اقلیمی جسورانه همیشه آسان نیست. این نیاز به عزم، منابع و نوآوری دارد. اما اقدام می تواند سازمان ها را موفق تر و انعطاف پذیرتر کند.

از زم، که اولین تعهد صفر خالص خود را در سال 2015 انجام دادیم، چیزهای زیادی آموخته ایم. از آن زمان، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را در سراسر شرکت عملیاتی کرده ایم و معیارهای کیفیت داخلی خود را برای هدایت ،ید اعتبار کربن خود ایجاد کرده ایم.

در سفر خود متوجه شدیم که بازار داوطلبانه کربن با چند چالش کلیدی روبرو است، از جمله:

چالش 1: ،ید اعتبار کربن – و درک سطح کیفیت آنها – سخت است و نباید چنین باشد.

بسیاری از سازمان ها برای ،ید اعتبار کربن با کیفیت بالا سخت کار می کنند. اما این به م،ای حرکت در بازار داوطلبانه کربن است که به سرعت در حال توسعه است، که می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. بازار جه، کربن داوطلبانه است ،ن زده می شود تا سال 2030 به 50 میلیارد دلار افزایش یابدبا این حال، بسیاری از سازمان‌ها ممکن است ندانند چگونه یک سبد اعتباری کربن بسازند – یا حتی از کجا شروع کنند. مسیر ،ید اعتبار کربن نیز می تواند پیچیده باشد و ،یداران می خواهند اعتماد کنند که پروژه های اعتبار کربنی که انتخاب می کنند تأثیر مثبتی دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، Salesforce ساخت بازار خالص صفر – سایتی که در آن سازمان‌ها می‌توانند اعتبارات کربن ارائه شده توسط اکوپرنورها را پیدا و ،یداری کنند.

هر،ی می‌تواند برای کاوش در پروژه‌های کربن و یافتن منابع اقدام اقلیمی به Net Zero Marketplace دسترسی داشته باشد. سازمان‌های مستقر در ایالات متحده امروز می‌توانند اعتبار کربن را ،یداری کنند، با این هدف که به زودی به مناطق بیشتری گسترش یابند. برای سازمان هایی که در حال حاضر از Net Zero Cloud، راه حل مدیریت پایداری Salesforce استفاده می کنند، ،ید اعتبار کربن را می توان به راحتی در کنار داده های انتشار ردیابی کرد.

چالش 2: ما به پروژه های اعتبار کربن با کیفیت بیشتری نیاز داریم

بسیاری از پروژه‌هایی که امروزه در بازار داوطلبانه کربن ارائه می‌شوند، ا،امات پیشنهادی در پیش‌نویس را برآورده نمی‌کنند. اصول کربن اصلی توسط ICVCM. اگرچه این اصول ممکن است بلندپروازانه باشند، اما استاندارد مهمی را برای کیفیت تعیین می کنند. ما به اکوپافرینان بیشتری نیاز داریم که پروژه های اعتبار کربن بیشتری را با کیفیت و شفافیت بیشتر از همیشه ایجاد کنند.

وقت آن است که یک انقلاب اکوآفرینی داشته باشیم

در Salesforce، ما در مأموریتی برای شروع یک انقلاب اکوپرنوری هستیم که اقدامات آب و هوایی م،ی‌دار و تأثیر مقیاس‌پذیر را هدایت می‌کند.

چند راه برای انجام این کار وجود دارد، از جمله گرد هم آوردن رهبران در بازار داوطلبانه کربن، کمک به اکوپرنفرها برای اتصال و تامین بودجه برای ایده های خود، کشف و سرمایه گذاری در کارآفرینان اقتصادی، و افزایش آگاهی برای ارتقای کار اکوپافرینان.

مارک بنیوف، رئیس و مدیر عامل شرکت Salesforce، گفت: “ما متعهد به یک انقلاب اکوپرنوری هستیم – انرژی دادن به کارآفرینان جوان باورن،ی که به محیط زیست اختصاص دارند.”

خب، بعدش چی؟

همانطور که بازارهای کربن داوطلبانه به سرعت در حال تکامل هستند، در اینجا نحوه مشارکت سازمان ها آمده است:

  1. اجرای یک استراتژی اقدام آب و هوایی که شامل کاهش عمیق انتشار گازهای گلخانه ای است و برای جبران هر گونه انتشار باقی مانده، اعتبار کربن با کیفیت بالا ،یداری کنید.
  2. با گروه هایی مانند گروه درگیر شوید اتحاد تجاری برای مقیاس پذیری راه حل های آب و هوایی که برای افزایش و بهبود بودجه راه حل های آب و هوایی از جمله اعتبارات کربن کار می کنند.
  3. در صورت امکان، تعهد بلندمدت خود را به صفر خالص با انجام تعهدات بازار برای اعتبارات کربن نشان دهید. سرمایه گذاری در آینده می تواند یکی از اقدامات حیاتی باشد که اجازه می دهد یک پروژه اعتبار کربن ساخته شود.

در سال های آینده، Salesforce به سرمایه گذاری در فن آوری های حذف کربن و راه حل های مبتنی بر طبیعت از طریق بازارهای کربن ادامه خواهد داد. امروز، می‌تو،د با کارآفرینان زیست‌محیطی ارتباط برقرار کنید و پروژه‌های کربنی نوآورانه را که با اولویت‌ها و استانداردهای سازمان‌تان هماهنگ هستند، پیدا کنید. بازار خالص صفر.

بازارهای کربن پیچیده هستند. ناگزیر در این مسیر اشتباهاتی نیز صورت خواهد گرفت. اما بدترین کار این است که در حاشیه بنشینید و منتظر بم،د. ما در این با هم هستیم، و باید با هم کار کنیم تا آینده ای بسازیم که بتو،م به آن افتخار کنیم – از هم اکنون شروع کنیم.

اقدام اقلیمی انجام دهید

برای کشف پروژه‌های اعتبار کربن با رتبه‌بندی‌های برتر شخص ثالث، بازار Net Zero Salesforce را مرور کنید.منبع: https://www.salesforce.com/blog/net-zero-carbon-credits/