هوش مصنوعی در نیروی کار می تواند منجر به موفقیت شود

واقعیت این است که تعداد قابل‌توجهی از تلاش‌های دگرگونی با ش،ت مواجه می‌شوند. نظرسنجی ها نشان می دهد که 70 درصد از چنین طرح هایی با ش،ت مواجه می شوند، منجر به کندی اجرا و پذیرش ابزارهای جدید، موانع استفاده از فناوری و مقاومت در برابر روش های جدید کار می شود. اغلب، این ش،ت از عدم تمرکز بر تقاطع مهم بین فناوری و مردم ناشی می شود. اما لازم نیست اینگونه باشد.

هوش مصنوعی + داده + CRM را با فاز 0 کشف کنید

خدمات حرفه ای Salesforce می تواند به ارتقای قابلیت های شما کمک کند تا بیشترین ارزش را از سرمایه گذاری Salesforce خود داشته باشید.


افزایش همکاری با یک ذهنیت پلت فرم

این تغییرات زم، بیشترین موفقیت را دارند که انسان محوری با توجه به اینکه مردم چگونه تغییر را تجربه می کنند، تمرکز اصلی باشد. نوآوری مستمر کلید تکامل فناوری است و تضمین می‌کند که با نیازها و انتظارات افراد و سازمان‌ها همسو می‌شود.

آنچه ما توصیه می کنیم:

 • مهارت های هوش مصنوعی تیم خود را پرورش دهید.
 • با تشویق به آزمایش، فرهنگ سازگاری را در محل کار خود پرورش دهید.
 • با ارائه منابع و نقشه راه روشن برای استفاده مؤثر، یک چارچوب یادگیری ساختاریافته ایجاد کنید.
 • از داستان سرایی برای تصور آینده کار استفاده کنید.
 • شروع به ارزیابی آمادگی برای تغییر کنید.

در چشم انداز به سرعت در حال تحول هوش مصنوعی مولد، پتانسیل واقعی آن در نحوه استفاده مردم از آن نهفته است. برای موفقیت، سازمان ها باید یک استراتژی انسان محور را اتخاذ کنند که هوش مصنوعی را به طور متفکرانه در نیروی کار ادغام کند. این رویکرد افراد را با فناوری جدید هوش مصنوعی برای رفع نیازهای مشتری، کاهش چالش‌ها و باز ، سریع ارزش‌ها به هم متصل می‌کند. سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از ویژگی‌های تقویت‌شده هوش مصنوعی، بهبود عملکرد و رشد و افزایش پذیرش، به رضایت مشتریان و کارکنان بیشتری دست یابند.

با اتخاذ یک ذهنیت مبتنی بر نتیجه، سازمان ها پتانسیل خود را برای ارتباط با مشتریان و دستیابی به اه، اصلی تجاری خود باز می کنند. این تغییرات مزایای بزرگی مانند صرفه جویی در پول از طریق روش های جدید کار را ارائه می دهد.

پتانسیل های آینده را کشف کنید و برای آینده آماده شوید. امروز با خدمات حرفه ای Salesforce ارتباط برقرار کنید تا در مورد اه، تحول منحصر به فرد خود صحبت کنید و بررسی کنید که چگونه تخصص ما می تواند به شما کمک کند تا با موفقیت هوش مصنوعی را در نیروی کار بپذیرید.


منبع: https://www.salesforce.com/blog/ai-workforce/

اگر کارمندان شما نسبت به فناوری جدید محتاط هستند، ضروری است که نگر، های آنها را برای تقویت پذیرش و اشتیاق برطرف کنید. ایجاد اعتماد به یک عامل کلیدی در این فرآیند تبدیل می شود، زیرا موضوع مکالمات پیرامون هوش مصنوعی می تواند با عدم قطعیت مواجه شود. با ایجاد استراتژی برای معرفی فناوری جدید به نیروی کار خود و توانمندسازی آنها با مهارت های لازم، این ترس ها را کاهش دهید.

اتخاذ رویکرد انسان محور برای پذیرش هوش مصنوعی چگونه به نظر می رسد؟ این به سازمان و پیشرفت شما بستگی دارد، زیرا هر فرهنگی متفاوت است. با این حال، جنبه های خاصی از تغییر وجود دارد که می تو،د پیش بینی کنید:

 • مردم و درک آنها را در خط مقدم تحول قرار دهید.
 • نتایج را بر اساس نیازها و اه، خاص آن افراد تراز کنید.
 • فراگیری و سازگاری را برای رسیدگی به عوامل مختلفی که چشم انداز دائماً در حال تغییر را شکل می دهند، ارتقا دهید.

دستیابی به همسویی، جایی که همه حول یک هدف مش، متحد شوند، بسیار مهم است. با تأکید بر همسویی ارتباطات در مورد تغییر و پرورش درک روشنی از مزایای آن، ما بر نحوه واکنش مردم و پذیرش طرح‌های تحول تأثیر می‌گذاریم.

آنچه شما می تو،د انجام دهید:

 • به فناوری‌های جدید به‌،وان افزایش بهره‌وری به‌جای جایگزینی برای نیروی کار نگاه کنید.
 • با ارائه مک،سم های بازخورد متن، با نگر، های مشتریان یا تیم خود، به ترس های خاص گوش دهید و به آنها رسیدگی کنید.
 • فوراً فرصت های مهارت آموزی را اجرا کنید.
 • تیم های خود را در تصمیم گیری ها بگنج،د تا بتوانند با تغییر چشم انداز سازگار شوند.
 • یک جایگزین شفاف و معتبر برای آینده در تیم خود ارائه دهید.

تحول مداوم را با
دفتر نوآوری مستمر

مقالاتی را که فقط برای شما انتخاب شده اند، در صندوق ورودی خود دریافت کنید

<،on name="Subscribe" cl،="wp-block-salesforce-blog-newsletter-signup__submit btn btn-lg btn-primary form-subscribe-modal-open">

ثبت نام کن

تقویت ثبات برای نیروی کار انعطاف پذیر

به طور خلاصه: نیروی کار آماده تغییر بودن ی،ی نیروی کار آماده هوش مصنوعی بودن.

با درک و همدلی با واکنش عاطفی و انس، به این فناوری پیشگامانه، می‌تو،م راهی روشن برای باز ، سریعتر پتانسیل آن پیدا کنیم.

این رویکرد را در پیش بگیرید:

 • ارتقای ایمنی رو، برای کمک به تیم ها در ایجاد ذهنیت مبتدی.
 • یک چشم انداز وضعیت آینده بسازید که همه را شامل شود.
 • محیطی را تشویق کنید که بر یادگیری مستمر تأکید دارد و ابزارهای جدید مجهز به هوش مصنوعی را دوباره چارچوب بندی کند.
 • از کارمندان بخواهید بخش هایی از شغل خود را که می تواند با هوش مصنوعی خودکار یا تقویت شود را شناسایی کنند.
 • تلاش های اولیه برای پذیرش فناوری جدید را بشناسید.

برای پذیرش موفق فناوری اعتماد ایجاد کنید

رهبران نقش مهمی در شکل‌دهی ذهنیت سازم، و ایجاد محیطی امن دارند که به افراد اجازه می‌دهد رشد را دنبال کنند. در را به روی یادگیری فناوری جدید و روش های کار به ،وان یک مهارت اساسی برای نوآوری و تغییر باز کنید.

خدمات حرفه ای Salesforce به شما کمک می کند تا یک برنامه استراتژیک برای موفقیت بلندمدت بسازید و به شما کمک می کند از پیشرفت های سریع در فناوری بهره مند شوید.


هنگامی که سازمان‌ها ذهنیت پلتفرمی را اتخاذ می‌کنند، از تلقی هوش مصنوعی به ،وان یک ابزار مستقل فراتر می‌روند و در عوض محیطی ایجاد می‌کنند که ارتباطات کاربر، اشتراک دانش و پیشرفت مشارکتی را تقویت می‌کند. با درک اینکه چه چیزی پلتفرم آنها را متمایز می کند و چگونه کاربران می توانند حدا،ر سود را از آن ،ب کنند، سازمان ها می توانند به بهترین وجه از قدرت واقعی هوش مصنوعی در نیروی کار استفاده کنند.

سعی کنید این کار را انجام دهید:

 • برای تأکید بر ارزش هوش مصنوعی، مزایا، همکاری، فرآیندهای ساده و نوآوری را برجسته کنید.
 • به اشتراک گذاری، شبکه سازی، یادگیری و تبادل نظر بین کاربران را تشویق کنید.
 • منابع جامعی را برای کمک به کاربران در جهت یابی و استفاده موثر از پلت فرم ارائه دهید.
 • به دنبال بازخورد باشید، بر اساس نیازهای کاربر تکرار کنید، و برای بهبود مستمر پلتفرم خود پیشرو باشید.

فرصت هایی که در انتظار شماست را در آغوش بگیرید

سازمان‌ها نیز مانند افراد دارای یک پلتفرم ذهنیت هستند که بر واکنش آن‌ها به تغییر تأثیر می‌گذارد. برخی از تیم‌ها تغییرات را پذیرفته و رشد را در اولویت قرار می‌دهند، در حالی که برخی دیگر از حفظ وضعیت موجود راحت‌تر هستند.

پیاده سازی هوش مصنوعی در نیروی کار و فرهنگ سازم، یک کار پیچیده است که چالش های مختلفی را در بر می گیرد. با این حال، پیمایش این تغییر می تواند مزایای قابل توجهی را باز کند. هوش مصنوعی روش جدیدی برای نگاه ، به کار ارائه می دهد و تأثیر آن فراتر از آنچه امروز انتظار داریم گسترش خواهد یافت. با پنج ،صر چارچوب موفقیت مشتری Salesforce به تحول دیجیتال خود نزدیک شوید تا در مواجهه با این استاندارد جدید زیرک باشید.

برای ایجاد سریع‌تر هوش مصنوعی در نیروی کار، انعطاف‌پذیری را در آغوش بگیرید

تغییر با سرعت مردم اتفاق می‌افتد و در عصر هوش مصنوعی، سرعت دگرگونی به طور تصاعدی افزایش یافته است. فرصت استفاده از هوش مصنوعی و هدایت نوآوری سریع‌تر از همیشه به وجود می‌آید و به سازمان‌ها فرصتی منحصربه‌فرد می‌دهد تا جلوتر از منحنی بمانند و مزیت رقابتی ،ب کنند.

هوش مصنوعی به روش‌های سریع و غیرقابل پیش‌بینی در حال توسعه است، بنابراین برنامه‌ریزی حول یک نقطه پای، خاص، استراتژی مؤثری نیست. درعوض، می‌تو،م پایه‌هایی را برای نیروهای کار آماده هوش مصنوعی بسازیم که تا حد امکان از فرصت‌ها استفاده کنند.

همانطور که در این دوره جدید حرکت می کنیم، باید طرز فکر خود را تغییر دهیم و از روندهای نوظهور، داده ها، بینش های بازار و فرصت های فراو، که هوش مصنوعی ارائه می دهد استقبال کنیم. ملاحظات کلیدی را بررسی کنید تا شما را در مسیر موفقیت راهنمایی کند. به خود قدرت دهید تا در قدرت تحول آفرین هوش مصنوعی حرکت کنید و آینده ای بسازید که در آن نوآوری و پتانسیل انس، به طور یکپارچه به هم نزدیک شوند.