نحوه استفاده از CRM برای افزایش CX

بسیاری از این ابتکارات مبتنی بر داده‌ها هستند، زیرا هدف ،ب‌وکارها درک بهتر مشتریان برای ارائه تجربه شخصی و فعالانه است.

اما، در مقیاس فرصت، تمرکز بر بهبود CX می تواند پاداش های مالی زیادی داشته باشد.

برای بهبود CX، شرکت ها می توانند از CRM برای موارد زیر استفاده کنند:

  • شخصی ، هر تعامل: این راه حل به عوامل مرکز تماس اجازه می دهد تا به سوابق مشتری دسترسی داشته باشند، که می توانند از آن برای ساده ، مکالمات و ایجاد ارتباط استفاده کنند.
  • پیگیری گرایش های مشتری: راه حل های CRM بینش هایی را در مورد مشتریان فردی ارائه می دهند. با این حال، آنها همچنین به کاربران اجازه می‌دهند مشتریان را گروه‌بندی کنند تا عملیات بتواند روندهای گسترده‌تر مشتری، از جمله رایج‌ترین محرک‌های تقاضا را در بخش‌های مختلف ردیابی کند.
  • ایجاد روابط: یک CRM ردیابی چه ،ی با مشتری در تعامل است. بنابراین، دفعه بعد که تماس می‌گیرند، مرکز تماس می‌تواند به‌طور خودکار مشتری را به آ،ین نماینده‌ای که با او صحبت کرده است هدایت کند و او را قادر به ادامه مکالمه کند.
  • هماهنگی با نیازهای مشتری: یک CRM تاریخچه مشتری را ردیابی می کند. با این کار، نمایندگان می توانند نیازهای مشتری را برای رمزگشایی بهترین مسیر اقدام ارزیابی کنند. علاوه بر این، تیم‌های CX می‌توانند از داده‌ها برای ارسال یادآوری‌های فعالانه به مشتریان برای تمدید و فعالیت‌های مختلف دیگر استفاده کنند.
  • خدمات پیش بینی: یک CRM مبتنی بر هوش مصنوعی گاهی اوقات بینش های پیش بینی کننده ای را در مورد رضایت مشتری ارائه می دهد. با این اطلاعات، شرکت ها می توانند برای حفظ روابط و کاهش ریزش اقدام کنند.

این یک ارتباط شخصی تر با یک CRM است

با این حال، شیطان در جزئیات است. مشتریان بیشتر از همیشه خواستار هستند. توقع آنها با،ت. اگر ،ب و کارها نتوانند نیازهای خود را برآورده کنند، ممکن است هرگز باز نگردند.

آمارهای متعدد نشان می دهد که سودهای CX اغلب به نتایج بهتر ،ب و کار تبدیل می شوند.

یک مطالعه Forrester Research را در نظر بگیرید که نشان می دهد ،ب و کارهای تجربه محور درآمد خود را 1.7 برابر سریعتر از سایر شرکت ها رشد می دهند.

اینها به پلتفرم CRM وابسته هستند که اطلاعات مشتری را در یک برنامه واحد جمع آوری می کند.

افزایش تجربه مشتری با CRM

یک CRM کاملاً یکپارچه با سایر ابزارهای CX یک راه قدرتمند برای حفظ مشتریان است. هرچه این فناوری پیشرفته تر باشد، مشتریان و تیم های CX بیشتر سود می برند.

در واقع، گزارش اکتبر 2022 توسط شرکت مشاوره و تحقیقاتی Temkin Group نشان می دهد که شرکت‌هایی که در طرح‌های CX سرمایه‌گذاری می‌کنند، پتانسیل دوبرابر ، درآمد را در عرض 36 ماه دارند.

از این گذشته، بینش های ارزشمندی را ارائه می دهد که منجر به تصمیم گیری های بهتر می شود، در حالی که نمایندگان و مشتریان تعاملات م،ادار و مرتبط تری خواهند داشت.


منبع: https://www.cxtoday.com/crm/،w-to-use-your-crm-to-enhance-cx/

فروشندگان پیشرو CRM را با خواندن خلاصه ما از آن کشف کنید Forrester Wave برای Core CRM Solutions 2022

راه حل های CRM تاریخچه تعامل، ،یدها و گاهی اوقات احساسات مشتری را ارائه می دهند.