مسیر شغلی فروش در اکوسیستم نیروی فروش

چه یک فروشنده کاملاً جدید باشید یا یک حرفه ای با تجربه که به دنبال ارتقاء مجموعه مهارت های خود هستید، ارتباط با سایر متخصصان فروش بسیار مهم است.

ما ایجاد کرده ایم Salesblazers Community Group بنابراین می تو،د با Salesblazers از سراسر جهان ارتباط برقرار کنید. برنده ها و بینش ها را به اشتراک بگذارید، پشتیب، دریافت کنید، و حرفه خود را در کنار کارشناس، مانند Salesblazer بسازید نینا سر.

ما با هم بزرگترین و موفق ترین جامعه متخصصان فروش را می سازیم.


معرفی نقش عملیات فروش

Trailhead به من کمک کرد تا یاد بگیرم که چگونه چرخه معاملات خود را تسریع کنم، به طور مؤثرتری فرصت‌هایی را برای افزایش فروش در حساب‌هایم پیدا کنم و از Salesforce کارآمدتر استفاده کنم.

برای آینده مهارت داشته باشید و مهارت های جدید را از هر کجا بیاموزید.


برای Salesforce، این فقط در مورد ایجاد فناوری جدید و فرصت های شغلی نیست. ما باید مسیرهایی را برای رسیدن به این مشاغل جدید هموار کنیم. این ماموریت ما این است که همه Trailblazers را با ابزارهایی که برای ایجاد مشاغل، شرکت‌ها و جوامع پویا نیاز دارید، تقویت کنیم.

وبلاگ The Trailblazer

بینش های متخصص را کشف کنید تا به شما در توسعه حرفه خود، ارتباط با Trailblazers، یادگیری Salesforce و ،ب گواهینامه کمک کند. راهنمای نحوه عملی، دیدگاه‌های معتبر همتایان، و داستان‌های الهام‌بخش Trailblazer را کاوش کنید.منبع: https://www.salesforce.com/blog/sales-career-path-trailblazer-ecosystem/

همانطور که ا،یستم ما رشد می کند، فرصت های بی پایان درون آن نیز افزایش می یابد.

مسیر شغلی فروش

Nina Serr، مدیر اجرایی حساب، حرفه فروش خود را در ا،یستم Salesforce با روی آوردن به Trailhead در حین انتقال از BDR به AE با تمرکز بر حساب های توسعه، توسعه داد.

اقتصاد Salesforce در حال رونق است. طبق گزارش IDC Salesforce Economic Impact در سال 2021، Salesforce و ا،یستم جه، شرکای آن 9.3 میلیون شغل جدید تا سال 2026 ایجاد خواهند کرد.

به همین دلیل است که ما یک مورد جدید اضافه کرده ایم بخش عملیات فروش به مسیر شغلی فروش، بنابراین Trailblazers می تواند این نقش استراتژیک و رو به رشد را بدون توجه به پیشینه یا تجربه قبلی خود کشف کند. شما یاد خواهید گرفت که چگونه تیم های فروش را با فناوری، فرآیندها و توانمندسازی با محتوایی مانند:

از هر کجا با Trailblazers ارتباط برقرار کنید

و اگر او گیر کند، کارشناسان از Salesblazers Community Group همیشه برای کمک ، در آنجا هستند با توجه به الف مطالعه شجاعت، بیش از 80٪ از Trailblazer ها این را پیدا می کنند انجمن پیشگامان مشارکت بهره وری و نوآوری آنها را افزایش می دهد و آنها را قادر می سازد راه حل های جدیدی را کشف کنند. خواه به حل مشکل، ایجاد رابطه، یا ارائه استراتژی های فروش علاقه مند باشید، Trailhead اینجاست تا به Salesblazers کمک کند. موفق شدن

تیم‌های فروش موفق به کارکن، نیاز دارند که مهارت‌ها و توانایی‌های متنوعی داشته باشند. صرف نظر از سطح یا پیشینه خود، می تو،د در مسیرهای یادگیری هدایت شده در این چهار نقش کلیدی در تیم های فروش مهارت داشته باشید:

به جنبش Salesblazer بپیوندید

امروز حرفه فروش خود را در ا،یستم Salesforce بکار ببرید.

Nina Serr، AE، Cloudflare

افراد حرفه ای عملیات فروش تقاضای بالایی دارند و جای تعجب نیست که انتظارات مشتریان بالاتر و تقاضای فزاینده برای سازمان های فروش مولدتر و کارآمدتر باشد. در واقع، طبق گزارش 2023 Trends in Sales Operas Report، 82 درصد از متخصصان فروش می گویند که عملیات فروش نقش مهمی در رشد ،ب و کار آنها دارد.

با 115800 شغل فروش در حال حاضر موجود است، مشاغل فروش نقطه ورود و فرصت عالی برای پیوستن به ا،یستم Salesforce را فراهم می کند. را مسیر شغلی فروش در Trailhead، پلتفرم آموزش آنلاین رایگان Salesforce، فروشگاه تکی شما برای یادگیری رایگان مهارت‌های فروش مورد تقاضا، ارتباط با جامعه Salesblazers و ایجاد حرفه‌ی فروش است.

با یک حساب رایگان Trailhead شروع کنید