مدیران میانی در حال سوختن هستند – در اینجا نحوه نجات آنها آورده شده است


تصویری از ص،ه آبی

مدیران می، هرگز مهمتر از این نبوده اند

او نوشت که مدیران می، پل مهمی را بین رهبران ارشد و مشارکت کنندگان فردی تشکیل می دهند. به هر حال، آنها این قدرت را دارند که به کارکنان زمان و انگیزه لازم برای نوآوری را بدهند، و می توانند اطمینان حاصل کنند که ایده ها پالایش، فیلتر شده و در صورت ارزشمند بودن، مورد توجه رهبران ارشد قرار می گیرند.

برای مدیر، که احتمالاً جلسات بیشتری نسبت به مشارکت‌کنندگان فردی دارند، جلسات کمتر به م،ای زمان بیشتر برای تمرکز بر اه، و ابتکارات تیم استراتژیک است که می‌تواند در کاهش فرسودگی شغلی مفید باشد.

مدیران خود را طوری تربیت کنید که مدیران بهتری باشند

هنگامی که همه‌گیری شیوع پیدا کرد، بسیاری از رهبران ،ب‌وکار به سرعت چرخیدند، و از مازاد بوروکراسی دور زدند و تصمیمات استراتژیک مهمی را در گروه‌های فشرده اتخاذ ،د. برخی از سازمان‌ها که از سرعت چرخش جسارت یافته بودند، برای چابک‌تر شدن به سمت ساختارهای مسطح‌تر حرکت ،د. اما در دوران کاری از هر کجا که تا حدی توسط افراد بیشتری تعریف شده است توانمند شده است کارگران، لایه مدیریتی بین مدیران اجرایی و مشارکت کنندگان فردی هرگز حیاتی نبوده است.

با بازاندیشی در هدف این نقش‌ها برای تطابق بهتر با روش‌های جدید کارمان شروع می‌شود. سپس، به این مدیران خط مقدم آموزش، ابزارهای دیجیتال و استقلالی که برای موفقیت نیاز دارند، می رسد.

تصویری از ص،ه سبز


منبع: https://www.salesforce.com/blog/praise-middle-managers/

آ،ین بررسی نبض از Future Fo، نشان می دهد که تغییر پارادایم محل کار تاریخی نیاز به استراتژی های مختلف رهبری را برانگیخته است.

بیل شنینگر، شریک ارشد مک کینزی، در مصاحبه ای گفت: «ما کمی به سمتی رفته ایم و می خواهیم نقش انسان را مشخص کنیم. پاد،ت. ما به محیط اجازه دادیم که هدف یک فرد با عملکرد خوب در یک نقش مدیریتی می، و ساختاریافته را مخدوش کند.

طبق یک ژانویه 2022 گزارش گالوپ، مدیران می، به دلیل عدم شفافیت در مورد انتظارات و فرصت های توسعه کمتر از حق رای محروم می شوند. گالوپ خاطرنشان کرد که مدیران باید به طور مستمر در کار خود پیشرفت کنند، احساس کنند روی آنها سرمایه گذاری شده است و نیاز به گفت،ای مربیگری با آنها دارند. آنها مدیران، درست همانطور که با افراد تیمشان انجام می دهند.

این امر مست،م تغییر در تفکر در سطح رهبری در مورد یادگیری و توسعه است. مک کینزی خاطرنشان کرد که ا،ریت قریب به اتفاق آموزش های شرکتی برای مدیران امروزی شامل نصب، انطباق، و معرفی محصولات و خدمات جدید با توجه کمی به توسعه رهبری است.

برای این کار، سازمان‌ها باید فرآیندها و ساختارهایی را پیاده‌سازی کنند که فرصت‌هایی را برای کشف ایده‌ها از مکان‌های غیرمنتظره فراهم کنند. یک مثال بنسائو در کتاب خود ذکر کرده است: یک شرکت داروسازی جه، که مربیان نوآوری را آموزش می‌دهد تا به مدیران می، کمک کنند تا تیمشان را برای نوآوری تشویق کنند. با مربیان، مدیران ایده‌ها را بررسی می‌کنند، بازخورد ارائه می‌کنند و نوآوران را با دیگران در سازمان مرتبط می‌کنند.

مدیران می، احساس سرخوشی می کنند. در جدیدترین نظرسنجی انجمن آینده از بین بیش از 10000 کارگر میز کار جه،، آن گروه متوسط ​​بالاترین سطح استرس و اضطراب و کمترین امتیاز را برای تعادل بین کار و زندگی گزارش ،د. این نظرسنجی نشان داد که 43 درصد از آنها در معرض خطر فرسودگی شغلی هستند. و این فقط مشکل آنها نیست: این سندرم با عملکرد و احتباس کمتر همراه است.

ماهیت کار به شکلی عمیق و غیر قابل برگشت تغییر کرده است. همچنین نگرش در مورد ارزشی که مدیران می، می توانند برای تیم خود به ارمغان بیاورند نیز باید باشد. این یک قطعه مهم در مهار فرسودگی شغلی است که فرهنگ، رشد و نوآوری سازم، را تهدید می کند.