فرهنگ داده قدرت پیش‌بینی نیروی فروش است

اطلاعات، اتوماسیون و داده‌های بی‌درنگ را در یک پلتفرم دریافت کنید تا به شما کمک کند زیرک بم،د – و به اه، خود برسید.منبع: https://www.salesforce.com/blog/salesforce-forecasting/

بله، هر،ی شرح شغل متفاوتی دارد. اما همانطور که یان پو، معاون عملیات فروش و استراتژی Salesforce خاطرنشان می کند، همه تلاش می کنند تا داده ها را به روز نگه دارند و در نتیجه از صحت پیش بینی های ما پشتیب، می کنند. او می‌گوید: «اگر ،ی نتواند نقش خود را انجام دهد، بررسی‌های پیش‌بینی ناکارآمد و نادرست هستند، زیرا بر اساس داده‌های قدیمی است.

مقالات پرطرفدار

یک زن و یک مرد با تصاویر ابزارهایی احاطه شده اند که فروش را سرعت می بخشد.

3 روش جدید برای افزایش سرعت فروش با رویکرد تیمی

4 دقیقه مطالعه

داده ها را مرتباً مرور کنید – و آماده تغییر مسیر باشید

بیاموزید که Salesforce چگونه فرهنگ داده ای را تقویت می کند که پیش بینی های فروش را دقیق تر می کند.


به همه اجازه دسترسی به داده ها را بدهید

مجموعه «Salesforce on Salesforce» ما را تماشا کنید تا درباره نحوه مق، با پیش‌بینی Salesforce، فعال‌سازی و فروش کارآمد بیشتر بد،د. از بازاریابی گرفته تا خدمات تا عملیات فروش و موارد دیگر، ترفندهای این تجارت را به اشتراک می گذاریم که به ما کمک کرده است به سریع ترین شرکت نرم افزاری سازم، در جهان تبدیل شویم.

افزایش دقت پیش بینی و نرخ برد

3 دقیقه مطالعه

زنی با هدست تماس سرویس می گیرد.

چگونه تیم های خدمات مشتری می توانند هزینه ها را کاهش دهند و کیفیت را در مقیاس ارائه دهند

ما برای حرکت خطوط لوله و اه، در مسیر به نمایندگان، مدیران و رهبران وابسته هستیم. با انجام این بررسی‌ها، می‌تو،م از پیش‌بینی دقیق نیروی فروش اطمینان حاصل کنیم که در صورت نیاز برای رسیدگی به تغییرات تجاری و بازار تنظیم می‌شود.

در Salesforce، مدیر عامل و مدیر عامل ما هر هفته را با بررسی تغییرات هفته به هفته در پیش‌بینی‌های فروشمان شروع می‌کنند. در همان زمان، مدیران به داده های فروش تیم در زمان واقعی نگاه می کنند: تعداد معاملات در هر مرحله و چه چیزی گیر می کند. در طول مسیر، نمایندگان داده‌های خط لوله خود را با آ،ین اطلاعات فرصت‌های زنده به‌روزرس، و بررسی می‌کنند. تا جایی که امکان دارد، این امر با کمک اتوماسیون و هوش مصنوعی (AI) مدیریت می شود. برای مثال، با ابزارهای پیش‌بینی جامع، مدیران می‌توانند به سرعت تغییرات اخیر در مقادیر فرصت، تاریخ‌های بسته، امتیاز فرصت و موارد دیگر را مشاهده کنند.

پیش‌بینی‌های فروش مانند پیش‌بینی‌های آب‌وهوا هستند: برای برنامه‌ریزی از قبل به آن‌ها تکیه می‌کنید، اما اگر با داده‌ها پشتیب، نشوند، ارزشی ندارند. همچنین کامل ، آنها بسیار دشوار است. تنها 45 درصد از رهبران فروش مطمئن هستند که سازمان هایشان پیش بینی فروش دقیقی دارند. به گفته گارتنر.

مقالات فروش را فقط برای شما در صندوق ورودی خود انتخاب کنید

<،on name="Subscribe" cl،="wp-block-salesforce-blog-newsletter-signup__submit btn btn-lg btn-primary form-subscribe-modal-open">

ثبت نام کن

تا یک سطح، مدیران فرصت های فردی و وضعیت خط لوله کل تیم خود را بررسی می کنند. آنها مشکلات و تأخیرها را تشخیص می دهند و نمایندگان را مربی می کنند تا معاملات را به طور مؤثر انجام دهند.

همه اینها ممکن است زیرا دسترسی به داده ها در سراسر شرکت باز است – بدون سیلو. این بدان م،است که همه از نمایندگان گرفته تا مدیران گرفته تا C-suite می‌توانند روی آنچه کار می‌کنند و کارهایی که نیاز به کار بیشتری دارند تمرکز کنند.

همه را مسئول به روز نگه داشتن داده ها کنید

اما این دقت تنها در صورتی امکان پذیر است که ما به طور جمعی همه داده ها را به روز نگه داریم. کل فرآیند فروش (و معیارهای مربوطه) باید در پلتفرم تک نمای ما ترسیم و ردیابی شوند. در واقع، ما یک قانون طلایی در این مورد داریم: اگر در سیستم رکورد ما نباشد، وجود ندارد.

جلوتر ماندن از تغییرات مست،م آن است که در صدر داده ها بم،م. همانطور که ،ب و کارها با عدم اطمینان سازگار می شوند، استراتژی فروش ما نیز باید سازگار باشد. اما چرخش موفقیت آمیز تنها زم، کار می کند که داده ها را به طور منظم مرور کنید و بد،د چه چیزی در حال تغییر است.

این از سطح فرصت برای نماینده شروع می شود. هر نماینده تمام داده‌هایی را که شرکت در مورد یک مشتری بالقوه دارد بررسی می‌کند تا بتواند بهترین مسیر را برای بستن یک معامله ترسیم کند. سپس، آنها به فرآیند فروش می پردازند.

به طور خلاصه، همه آموزش دیده اند تا به طور منظم به آنچه داده ها به ما می گویند نگاه کنند. و از آنجایی که داده ها به طور منظم به روز می شوند – اغلب در زمان واقعی، با کمک اتوماسیون – ما می تو،م استراتژی خود را با یک سکه تغییر دهیم و در بالای شرایط نوسان بازار باقی بم،م.

فرهنگ داده قوی در قلب پیش بینی Salesforce قرار دارد

به همین دلیل است که در Salesforce، ما یک فرهنگ کامل پیرامون داده ها ایجاد کرده ایم که به ما امکان می دهد پیش بینی های منسجم و دقیقی داشته باشیم. کل سازمان فروش در حفظ این فرهنگ نقش دارد. چگونه می تو،د همین کار را انجام دهید؟ در اینجا نگاهی عمیق به این است که چگونه فرهنگ داده می‌تواند در حال حاضر باعث موفقیت شود، که توسط پیش‌بینی دقیق Salesforce تقویت می‌شود.

3 نکته برای افزایش دقت پیش بینی

اگر ،ی نتواند نقش خود را انجام دهد، بررسی های پیش بینی ناکارآمد و نادرست هستند زیرا بر اساس داده های قدیمی است.

یان پو

معاون Salesforce، عملیات فروش و استراتژی

فرآیند ما در بین تیم ها استاندارد شده است و انتظار است، نه یک دستورالعمل. مدیران حساب، داده های فرصت را شناسایی، ایجاد و تنظیم می کنند. مدیران این داده ها را بررسی می کنند، تغییرات خط لوله را نظارت می کنند و بازخورد و راهنمایی های خود را برای کمک به بستن معاملات اضافه می کنند. سپس مدیران ارشد روندها را بررسی می کنند و منابع را بر اساس تصویر کلی هدایت می کنند. همه تشویق می شوند که داده ها را در سیستم سوابق ما به روز نگه دارند، زیرا همه می توانند یکدیگر را ببینند و نسبت به آنها پاسخگو باشند.

این در مورد آرمان های برابری طلب نیست. همه افراد در سازمان شما نیاز به دسترسی به داده‌ها دارند، زیرا همه – از نماینده فروش گرفته تا مدیر اجرایی – معیارهایی را مدیریت می‌کنند که یک پیش‌بینی را تامین می‌کنند.

در نهایت، رهبران پیشرفت به سمت اه، فروش برای همه تیم ها را در تماس های هفتگی پیش بینی اجرایی بررسی می کنند. ما تجسم داده ها از اطراف شرکت در یک نمای واحد. سوال در این مرحله فقط این نیست که “حالا ما در حال حاضر چگونه هستیم؟” اما “چگونه اوضاع در پایان سه ماهه خواهد بود و چه چیزی می تواند ما را از مسیر خارج کند؟” شناسایی موانع احتمالی برای رسیدن به اه،مان کلید تنظیم استراتژی ما برای ادامه مسیر است. هنگامی که به محورها نیاز است، آنها به مدیران و نمایندگان اطلاع داده می شوند که تاکتیک ها را بر اساس آن تنظیم می کنند.

یک فرهنگ داده قدرتمند که پیش‌بینی‌های دقیق را تغذیه می‌کند، می‌تواند مسئولیت‌پذیری، شفافیت و کارایی را ایجاد کند. این یک فرمول به اندازه کافی قوی است تا شرکت شما را در زم، که فروش دشوار است در رسیدن به اه، خود نگه دارد. نکته کلیدی: دسترسی به داده ها در تیم خود، سازگار ماندن، و پاسخگو نگه داشتن همه کارکنان.