طبقه بندی به شرکت شما واژگان مشترکی می دهد

برای ایجاد یک سیستم طبقه بندی تا دیر شده منتظر نم،د. در غیر این صورت، کارهای زیادی برای انجام دادن خواهید داشت. اما به یاد داشته باشید که طبقه بندی یک سند زنده است و همانطور که شرکت شما تغییر می کند. این چیز خوبی است.

چگونه یک زبان مش، به شرکت ها سود می رساند

تا جایی که ممکن است از لیست های خارجی استفاده کنید: استانداردهای مورد قبول صنعت زیادی وجود دارد، مانند کدهای کشور ISO و کدهای صنعت SIC. چرا چرخ را دوباره اختراع کنیم؟ انحراف از منابعی مانند این فقط کار بیشتری را برای خود ایجاد می کند.

قبل از اینکه تیم‌ها در سراسر شرکت شما به طور همزمان شروع به ارائه سیستم‌های طبقه‌بندی رقیب کنند، ابتدا با ایجاد یک طبقه‌بندی به خودتان لطف کنید. می تواند در تبدیل شدن به یک مرجع قابل اعتماد بسیار کمک کند. در حالی که ما از نزدیک با تیم‌های مدیریت داده‌مان کار می‌کنیم، تیم Taxonomy ما واقعاً کمک کرده است تا شرکت ما به همان زبان صحبت کند.

چگونه توسعه طبقه بندی خود را شروع کنید

برای مثال، در این مقاله اصطلاح طبقه‌بندی «فرهنگ داده» به آن اطلاق می‌شود، زیرا ما در مورد داده صحبت می‌کنیم. اگر می‌خواهید مقالات وبلاگ بیشتری درباره فرهنگ داده‌ها پیدا کنید، کافی است دکمه‌ای را که در بالای این مقاله می‌گوید «فرهنگ داده» انتخاب کنید.


منبع: https://www.salesforce.com/blog/what-is-a-taxonomy/

نحوه صحبت ، شما در داخل دیکته می کند که چگونه در مورد خود به مشتریان صحبت کنید. ما هرگز نمی خواهیم پیام های ،یبی ارسال کنیم و استفاده از یک زبان مش، به جلوگیری از آن کمک می کند. اما عمیق تر می شود.

در گفتگوی اخیر با پسر عموی بازنشسته‌ام، متوجه شدم که او هنوز از شرکت‌های فناوری به ،وان «دات کام» یاد می‌کند. این یک تصور رایج است، اما صنعت از وب‌سایت‌ها فراتر رفته و به برنامه‌ها، دستگاه‌ها، فضای ابری و غیره رفته است. اصطلاح چتر به «تکنولوژی» که مخفف فناوری است، منتقل شده است. او از «دات کام» استفاده نکرده است.

در اینجا چند مرحله وجود دارد که می تو،د برای پیاده سازی یک سیستم طبقه بندی در سراسر شرکت خود بردارید: