شاخص کلیدی عملکرد یا KPI چیست؟ [ مثال عملی تعیین KPI ]

در این مقاله، برای تمام این سوالات پاسخی واضح و ساده خواهید یافت که به شما کمک می کند، از شاخص های کلیدی عملکرد به نفع شرکت و کارمندان تان استفاده کنید.

KPI مخفف چیست؟

به راحتی می توان خود را متقاعد کرد که باید همه چیز را برای سازمان خود اندازه گیری کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که KPI به م،ای شاخص های کلیدی عملکرد است. شما می خواهید فقط مهم ترین و تأثیرگذارترین معیارها را اندازه گیری کنید. برای شناسایی بهترین KPI ها، اقدامات خود را به اه، استراتژیک خود گره بزنید. اطمینان حاصل کنید که آنها با آنچه شما امیدوارید در سازمان خود به دست آورید، مرتبط هستند.

نحوه تعریف صحیح شاخص های کلیدی عملکرد چگونه است؟

پاسخ کوتاه: هر ،ی. به ،وان مثال، KPI ها توسط اشخاص برای پیگیری اه، مرتبط با سلامت استفاده می شود و سازمان ها از آنها برای پیگیری اه، تجاری استفاده می کنند.

به طور سنتی، گزارشات KPI بصورت فصلی تهیه می شدند. اما با استفاده از نرم افزار CRM پارس ویتایگر، می تو،د این گزارشات را در هر لحظه ای که اراده کنید، ایجاد و مشاهده کنید.

رسیدن به اه، KPI به کمک نرم افزار CRM پارس ویتایگر

این مراحل یا پاسخ به این سوالات به شما کمک می کند تا یک شاخص من، برای شرکت خود تهیه کنید. برای مثال:

 • آیا هدف شما مشخص است؟
 • آیا می تو،د پیشرفت به سمت آن هدف را اندازه گیری کنید؟
 • آیا هدف واقع بینانه قابل دستیابی است؟
 • هدف چقدر با سازمان شما مرتبط است؟
 • چارچوب زم، برای دستیابی به این هدف چیست؟
 • چگونه و چه زم، پیشرفت کوتاه مدت را ارزیابی می کنید؟
 • چگونه و چه زم، پیشرفت درازمدت را دوباره ارزیابی خواهید کرد.

SMART KPI چیست؟

KPI توسط افراد و سازمان ها برای ارزیابی موفقیت آنها در دستیابی به اه، حیاتی استفاده می شود.

برای اشخاص ممکن است شاخص های کلیدی عملکرد مرتبط با سلامتی، درآمد و موارد شخصی تعریف شود. اما در سازمان ها، شاخص کلیدی عملکرد سطح بالا ممکن است بر عملکرد کلی شرکت تمرکز کنند. در حالی که KPI های سطح پایین ممکن است بر فرآیندهای درون یک بخش تمرکز کنند.

کدام شرکت ها از شاخص کلیدی عملکرد استفاده می کنند؟

سپس KPI های کلی وجود دارند که معمولاً توسط مدیر عامل و تیم اجرایی سازمان تعیین می شوند. شاخص های کلیدی عملکرد دپارتمان باید به گونه ای ایجاد شوند که نتیجه حاصل از مجموع آن ها چرخ KPI های فراگیر را به حرکت درآورد!

چگونه می توانم KPI هایی را برای ردیابی انتخاب کنم؟

اگر ند،د در برخی زمینه ها چگونه، چطور و چرا پیشرفت می کنید، در واقع نمی د،د به ،وان یک سازمان به کجا می روید! در صورت عدم استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد، شما هیچ بینشی در مورد اینکه آیا در حال پیشرفت به سمت اه، استراتژیک خود هستید، ندارید. KPI ها به ،وان یک “بررسی پالس” برنامه استراتژیک عمل می کنند.

چه ،ی شاخص های کلیدی عملکرد را تعیین می کند؟

متاسفانه سازمان‌ها کورکورانه KPI های شناخته‌شده ای را اتخاذ می‌کنند، سپس تعجب می‌کنند که چرا KPI ها بازتاب ،ب‌وکار خودشان نیستند و در ایجاد تغییر مثبت در سازمان ش،ت می‌خورند.

اه، ممکن است در طول زمان تغییر کنند و عملکرد و پیشرفت به سمت آن اه، قطعا تغییر خواهد کرد. به این ترتیب، شاخص های کلیدی عملکرد مربوط به سه ماه پیش ممکن است چندان مرتبط با زمان کنونی نباشد. به همین دلیل مهم است که KPI های خود را مکررا تنظیم نموده و به هیچ ،وان فراموش نکنید.

چه زم، باید KPI ها را بررسی کنم؟

برای اینکه شاخص های تعریف شده موثر باشد و بعد از تعریف و اندازه گیری، بطور صحیح عمل کنند، باید همه مدیران مسئول شرکت با هم همکاری کنند.

در داخل ،ب و کارها، معمولاً KPI های دپارتمان وجود دارد (مانند مواردی که برای KPI های بازاریابی، شاخص های کلیدی فروش و پشتیب، مشتری). این شاخص‌های کلیدی عملکرد، اغلب توسط رهبران بخش ایجاد می‌شوند و مدیران دپارتمان اطمینان حاصل می‌کنند که تیم در یک راستا قرار دارد و بر اساس آن حرکت می‌کند.

KPI یا شاخص های کلیدی عملکرد، یک مقدار قابل اندازه گیری است که نشان می دهد یک شرکت چقدر در دستیابی به اه، کلیدی ،ب و کار موفق است. بنابراین، KPI توسط بسیاری از سازمان ها در سطوح مختلف، برای ارزیابی موفقیت آنها در دستیابی به اه، مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر صاحب یک شرکت هستید و یا یک پروژه شخصی را مدیریت می کنید، قطعا نیاز به تعریف KPI دارید و باید آن ها را اندازه گیری کنید.

KPI های سطح بالا ممکن است بر عملکرد کلی ،ب و کار تمرکز کنند، در حالی که KPI های سطح پایین ممکن است بر عملیات در بخش هایی مانند KPI های فروش، بازاریابی، منابع انس،، پشتیب، و موارد دیگر تمرکز کنند.

دست یابی به اه، به پیگیری متمرکز و ثابت نتایج بستگی دارد. شاخص های کلیدی عملکرد مهم هستند زیرا به ،وان یک چراغ راهنما برای رساندن شما به جایی که می خواهید برسید، عمل می کنند.

اگر مطلب “نرم افزار CRM چیست؟” را مطالعه کرده باشید، می د،د که یکی از کارهای مهم این نرم افزار یکپارچگی و جمع آوری اطلاعات از سراسر سازمان، وب سایت و سایر ابزارهای موجود مثل نرم افزارهای حسابداری و سایر موارد در یک مکان واحد است.

آنچه در گزارش خود لحاظ می کنید به شدت به مخاطبان شما بستگی دارد. با این حال، اطلاعات کمی وجود دارد که هر گزارش KPI باید شامل شود. مهم است که اه، خود را نشان دهید، KPI داده‌ها و مح،ات را اندازه‌گیری می‌کند، و گزارشاتی از داده‌ها را در قالبی قابل درک، نشان می‌دهند.

چگونه می توانم در مورد شاخص های کلیدی عملکرد گزارش بگیرم؟

انواع KPI همراه با نمونه شاخص های کلیدی عملکرد

نتیجه گیری

شاخص عملکرد کلید رقیق شده KPI و به م،ای شاخص کلیدی عملکرد است.

آیا تمایل دارید بصورت رایگان از نرم افزار CRM استفاده نمایید؟

KPI چیست؟

ممکن است تعریف آنها دشوار باشد، اما مطمئن شوید که وقتی شاخص های عملکرد را به درستی تعریف می کنید، ثمرات مورد نظر را به همراه خواهد داشت و به اه، شرکت می رسید.

سازمان ها اغلب از معیارهای SMART برای ایجاد یک KPI خوب استفاده می کنند. KPI SMART عبارت است از: خاص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع بینی و مرتبط، محدود به زمان.

 • اسpecific ی،ی شاخص های انتخابی باید خاص و مختص باشند.
 • مeasurable ی،ی باید قابل اندازه گیری باشد.
 • آttainable ی،ی شاخص ها باید قابل دستیابی باشند.
 • آرealistic ی،ی بر اساس واقعیت و مرتبط و متن، با ،ب و کار، انتخاب شوند.
 • تیime-Bound ی،ی شاخص باید محدود به زم، خاص باشد.

چگونه یک KPI ایجاد کنم؟

KPI ها باید در نقاط مختلفی، مرتبط با زمان نهایی که برای دستیابی به هدف تعیین کرده اید، بررسی شوند.

همه سازمان ها. صرف نظر از اندازه و واحدها، تمامی سازمان هایی که هدفی را در ذهن دارند و معتقدند ایجاد استراتژی برای رسیدن به آن اه، مهم است از شاخص های کلیدی عملکرد استفاده می کنند.

چرا KPI ها مهم هستند؟

چه زم، باید از شاخص کلیدی عملکرد استفاده کنم؟

سخن پیتر دراکر درباره KPI

شما باید KPI ها را بشناسید. ا،ر سوالاتی که ممکن است در هنگام بررسی ،ب و کارتان داشته باشید پاسخ داده شده است. با استفاده از شاخص های مذکور، خطاها، نقص ها، حذف شده و یا تصحیح خواهد شدتا سازمان و یا شرکت تان به اه، خود دست یابد.

همین حالا بصورت کاملا رایگان، نرم افزار CRM را آزمایش کنید:
استفاده از نرم افزار CRM بصورت رایگان


منبع: https://parsvt.com/kpi/

فرض کنید هدف کلی شما افزایش فروش کتاب برای امسال است. شما این KPI را شاخص کلیدی عملکرد فروش کتاب خود می نامید. در اینجا نحوه تعریف KPI آمده است:

 • چه (هدف): افزایش فروش کتاب تا 15 درصد در سال جاری.
 • چرا (اثرات): این هدف باعث افزایش سود سال جاری می گردد
 • نحوه اندازه گیری پیشرفت: پیشرفت با افزایش تعداد کتاب های فروخته شده و درآمد حاصل از آن سنجیده می شود.
 • چگونه (نحوه انجام): از طریق یک وبلاگ و یا پیج اینستاگرامی با موضوعات مرتبط با حوزه انتشاراتی ما بازدیدکنندگ، را به فروشگاه اینترنتی انتشارات هدایت کند.
 • چه ،ی (مسئول مستقیم ارزش گذاری): مدیر بازاریابی محتوا مسئول این KPI خواهد بود.
 • نتیجه قابل انتظار: فروش کتاب در سال جاری 15 درصد افزایش خواهد یافت.
 • زمان (دوره بررسی): پیشرفت KPI به صورت ماهانه بررسی می شود.

چه چیزی را باید در گزارش KPI لحاظ کنم؟

البته این موارد، تنها امکانات نرم افزار CRM پارس ویتایگر نیستند. برای اطلاع از سایر امکانات با مشاورین پارس ویتایگر تماس بگیرید.

چگونه اثربخشی KPI ها را نشان دهم؟

زمان بررسی KPI ها

با استفاده از شاخص عملکرد می تو،د موفقیت و یا عدم موفقیت را اندازه گیری کنید. حجم فروش را در نظر بگیرید و فرض کنید به هدف خود نرسیده اید. پس راهی برای افزایش حجم فروش و رسیدن به هدف تعریف شده، جستجو می کنید. شاید این راهکار، راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی است تا محصولات خود را در آن نمایش دهید یا تبلیغات هدفمندتری را شروع می کنید.

تعریف KPI در منابع معتبر عبارتند از:

 • تعریف KPI در فرهنگ لغت آ،فورد: یک معیار قابل سنجش است که برای ارزیابی موفقیت یک سازمان، کارمند و غیره در دستیابی به اه، برای عملکرد استفاده می شود.
 • تعریف Investopedia از KPI: مجموعه ای از معیارهای قابل سنجش است که یک شرکت برای سنجش عملکرد خود در طول زمان استفاده می کند.
 • تعریف KPI در فرهنگ لغت مک میلان: روشی برای سنجش اثربخشی یک سازمان و پیشرفت آن در جهت دستیابی به اه،ش.

به این م،ا که هر بخش به تنهایی و جدا از بخش دیگر کار نمی کند و هر فردی در شرکت باید هدف اولیه رسیدن به اه، شرکت را داشته باشد، از مدیر و صاحب شرکت گرفته تا کوچکترین کارمند.

نرم افزار CRM و KPI

شما شرکتی دارید که در زمینه طراحی و فروش دستگاه های صنعتی تخصص دارد و هدف شما این است که تعداد مشخصی از محصول خود را در یک زمان مشخص بفروشید.

برخی از امکانات نرم افزار CRM پارس ویتایگر که به شما در رسیدن و بررسی KPI ها کمک خواهند کرد، عبارتند از:

 • جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات
 • داشبورد مدیریتی
 • سیستم گزارش ساز
 • اتصال به نرم افزارهای BI (هوش تجاری) مانند Power BI
 • امکان ایجاد گزارشات دوره ای و ارسال بصورت زمان بندی شده
 • خودکارسازی امور تکراری توسط گردش کارها برای تسریع کارها

نرم افزار CRM علاوه بر جمع آوری اطلاعات، دارای سیستم گزارش ساز، داشبورد مدیریتی و اتصال به نرم افزارهای BI (هوش تجاری) است.

KPI مخفف شاخص کلیدی عملکرد و به م،ای شاخص کلیدی عملکرد می باشد. بطور خلاصه KPI مقدار قابل سنجشی برای ارزیابی عملکرد فرد، سازمان یا واحد است.

از طرف دیگر KPI های تعریف شده باید ویژگی های SMART که در بالا شرح دادیم را داشته باشند:

 • خاص
 • قابل اندازه گیری
 • قابل دستیابی
 • واقع بینی و مرتبط
 • محدود به زمان

چرا باید شاخص های کلیدی عملکرد را بررسی کنم؟

KPI ها شامل 11 نوع مختلف هستند که با شناخت دقیق هر یک می تو،د شاخص های کلیدی عملکرد بهتری برای اه، استراتژیک خود انتخاب کنید. انواع شاخص های کلیدی عبارتند از:

 • شاخص کمی (Quan،ative)
 • شاخص کیفی (Qualitative)
 • شاخص پیشرو یا مقدم (Leading)
 • شاخص عقب مانده یا مو، (Lagging)
 • شاخص های ورودی (Input)
 • شاخص فرآیند (Process)
 • شاخص های ،وجی (Output)
 • شاخص های عملی (Practical)
 • شاخص های روند یا جهت دار (Directional)
 • شاخص های عملی یا قابل اجرا (Actionable)
 • شاخص های کلیدی عملکرد مالی

اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم:

زم، که نیاز به پیگیری پیشرفت به سمت یک هدف در طول زمان دارید، از KPI استفاده کنید.

KPI برای چه مواردی استفاده می شود؟

اما KPI چیست؟ چقدر در رسیدن به اه، موثر است؟ چگونه آن را برای شرکت خود تعریف می کنم؟ و انواع آن چیست؟ چطور از این شاخص برای بهبود موقعیت شرکتم استفاده کنم؟

برای راهنمایی شما علاوه بر بررسی انواع شاخص های کلیدی عملکرد، مثال ها و نمونه های متعددی از این شاخص ها در واحد های مختلف را در مقاله زیر فهرست بندی و توضیح دادیم:

به ،وان مثال، مشخص کردیم که هدف باید ظرف مدت یک سال محقق شود. بنابراین، اگر این زمان برای اندازه‌گیری پیشرفت کافی باشد، بررسی‌ها می‌توانند ماهانه صورت گیرند.

نمونه ها و انواع مختلف KPI ها کدامند؟

از اینرو، با استفاده از داده ها و امکانات موجود در نرم افزار CRM، می تو،د گزارشات مرتبط با KPI های خود را بصورت لحظه ای از CRM دریافت کنید. همچنین می تو،د برای شاخص های تعریف شده، امتیاز بندی و فرمول نویسی کنید.

این یک تعریف بسیار آکادمیک است، بنابراین بیایید کمی واضح تر توضیح دهیم. شما شرکت و یا وب سایتی را برای رسیدن به اه،ی راه اندازی می کنید. از طریق شاخص های کلیدی عملکرد خواه کم و یا زیاد باشند می تو،د میزان موفقیت و یا عدم موفقیت در رسیدن به این اه، را اندازه گیری کنید.

گزارش KPI ارائه‌ای است که عملکرد فعلی شما را در مقایسه با اه،تان خلاصه می‌کند. می توان آن را به روش های مختلفی ارائه کرد، از فایل های ا،ل و اسلایدهای پاورپوینت گرفته تا گزارش های مکتوب رسمی و یا گزارشات ایجاد شده توسط نرم افزار CRM.