در خبرگزاری ایلنا. کد خبر: ۳۱۴۴۷۲

کل رعیتش هم از عجم است، بوشهری، خراسانی، اصفهانی، تبریزی، از همه ولایات آمده اینجا زراعت میکنند. گفتنی است که محققان آکادمی علوم چین و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، برای استفاده ویژه از این تلسکوپ به منظور جستجوی سیگنالهای فرازمینی، با هم همکاری و گزارشی را در اوایل امسال ارائه کردند. برخی این نگاه پژوهشگران غربی را ناشی از سلطه فکری خاصی میدانند که آنها در برخورد با سایر تمدنها و براساس توسعههای مادی و فنآورانه تمدن غربی برای خود قائل هستند. انسان ابزار مورد استفاده خود را با سنگ صیقل خورده میسازد. بنابراین، بهعنوان یک روش یاددهی از این شیوه استفاده کردید؟ این جنگ بهویژه از آن جهت بسیار اهمیت دارد، که هلند و انگلستان در سده هفدهم میلادی خاستگاه اندیشهای بودند، که لیبرالیسم نام گرفت. پس از آن که حکومت رومیان در این منطقه فروپاشید، فرانکها قلمرویشان را گسترش داده و فرمانرواییهای فرانکی کوچکی در کلن و تورنه و کمبره و لو مان پاگرفتند.

بشر در این دوره به کشاورزی و دامداری دست پیدا میکند. او تجربه قانونمند مطالعه هنر را از یک تاریخ فرهنگی خشک، به نوعی ماجراجویی تبدیل میکند. به عقیده پژوهشگران غربی تاریخ هنر، هنر ابتدایی میتواند هنر انسانهای معاصر را که سبک زندگی و فرهنگی بدوی دارند، در کنار هنر انسانهای ماقبل تاریخ در برگیرد. این دوران میتواند از دهها هزار سال قبل از میلاد مسیح شروع شده و تا دوران ظهور تمدنهای بینالنهرین ادامه داشتهباشد. گسترش شهر در زمان آلب ارسلان نیز ادامه یافت، اما در دوران ملکشاه و وزیر باتدبیرش خواجه نظام الملک طوسی بود که شهر به اوج شکوهش رسید بهطوریکه جمعیت شهر دو برابر شد و بناهای بسیاری در آن ساخته شد. فولاد آلیاژی ایران از پیشرفتهترین و بزرگترین تولیدکنندگان انواع فولاد آلیاژی و مخصوص در ایران و خاورمیانه و یکی از مدرنترین کارخانجات فولاد آلیاژی دنیا با ظرفیت تولید سالیانه ۱۴۰٬۰۰۰ تن در فاز اول و ۲۰۰٬۰۰۰ تن در فاز دوم میباشد که در سال ۱۳۷۸ به بهرهبرداری رسید.

سوریه پس از آن بخشی از امپراتوری سلوکی شد و پایتخت این امپراطوری (که در ۳۱۲ قبل از میلادتأسیس ش) در شهر انطاکیه بود که آن زمان بخشی از سوریه بود ولی امروز ترکیه این شهر را در مرزهای خود قرار داده است. شیوه نگارش همراه با دانش و شناخت جامعی که نویسنده از رخدادهای مهم هنری و نظم پیوستاری آنها دارد، باعث شده این کتاب به تاریخی ماندگار از هنر درآید. جانشین او ژنرال یحیی خان (۷۱-۱۹۶۹) با طوفان – بهولا ۱۹۷۰ – مواجه شد که باعث مرگ ۵۰۰ هزار تن شد. فقدان باور پذیری درباره درک فناوری از فرهنگ مدرن باعث میشود که پیام فیلم به بیننده منتقل نشود. آنچه از متون آشوری معاصر با دوران مادها برمیآید، آن است که مادها از سدهٔ نهم تا هفتم پ.م. هنر این دوران سفالگری رنگی و نیز پیکرههای کوچک اندام و ساخت مهر با خاک رس نرم است. علاوه بر هنر ابتدایی، تاریخ هنر را میتوان بر اساس منطقه به چند عرصه تقسیم کرد.

هنر در دوران ماقبل تاریخ، هنری ابتدایی و بَدَوی بود که توسط انسانهای غارنشین قبل از ورود به تمدن خلق شدهاست. هنر این دوران شامل نقاشی بر سقف و دیوار غارها و نیز گاهی کنده کاری روی سنگ است. در بینالنهرین و تمدنهای سومر، اکد، بابل و آشور اولین حضور هنر در کنار تمدن مشاهده میشود. نقطهٔ آغاز تاریخ هنر در جهان، هنر پیشاتاریخ و آثار هنری غارنشینان -اغلب نقاشیها و مجسمههای بدوی (به انگلیسی: primitive) و ابتدایی از حیوانات و انسانها- است.

با این وجود لیگ مسلمانان هند در نیمه دوم دهه ۱۹۳۰ در میان ارسی از نادیده گرفتن مسلمانان در سیاست به محبوبیت رسید در ۲۹ دسامبر ۱۹۳۰ خطابه مربوط به ریاست جمهوری علامه اقبال لاهوری خواهان ایجاد یک کشور مسلمان مجزا در شمال غربی و آسیای جنوب شرقی شد. در سال ۵۱۸ قبل از میلاد، داریوش بزرگ ارتش خود را از طریق گذرگاه خیبر و طی مراحل به سمت جنوب رهبری کرد و سرانجام در سال ۵۱۶ قبل از میلاد به ساحل دریای عرب در سند رسید.

آغاز سال تقويم هجری شمسی، با سالگرد تولد بهار و آغاز شكوفایی دوباره طبيعت شروع میشود. اما دوره تاریخی هلند در سده چهارم میلادی با نخستین یادکرد در اسناد رومی آغاز میشود، که در آنها مرز امپراتوری و دارای اهمیت نظامی بوده است. مناطق ییلاقی این استان دارای مناظر رویایی و فوق العادهای هستند و برای دوری از شلوغی شهر و گذران روزهای تعطیل بسیار مناسب هستند. یک مثال روشن، مطالعه تفاوتهای فضایی در رفاه انسانی بین مناطق مرفه و کمتر برخوردار در مناطق شهری یا استانهای مختلف است.

ممکن است سفر با اهداف کاری و بیزنس و یا خرید باشد، در حالی که گاهی هم ممکن است هدف از سفر، استراحتی آرام در دل طبیعت باشد. تاریخ هنر (نام اصلی به انگلیسی The Story of Art است که توسط مترجم به این صورت ترجمه شدهاست)، نام کتابی است از ارنست هانس گامبریچ که به سیر تاریخی تکامل هنر (بهطور خاص، هنرهای تجسمی) از انسانهای نخستین تا سبکهای مدرن میپردازد. تاریخ هنر (به انگلیسی: history of art) به سرگذشت هنرهای تجسمی، نمایشی، شنیداری و کلامی اشاره دارد و به سیر تحول آن در گذر تاریخ میپردازد.

البته ردپای تفکرات مربوط به جغرافیای سیاسی را میتوان د ر دورههای پیش از این تاریخها جستجو کرد؛ ارسطو ۲۳۰۰ سال پیش در یونان قدیم، مطالعات دولت را با یک رویکرد جبر محیطی و در مورد مسائلی مانند مرزها، شهر کانونی و تناسب میان جمعیت و مکان مورد مطالعه قرار داد. قدیمیترین نقاشیها مربوط به ۳۰ هزار پیش در دیوارهٔ غارهای باستانی فرانسه و اسپانیا کشف شدهاند؛ بیشتر از گاو، گوزن و اسب که گاهی حاوی نقش انسان هستند و موضع «شکار» را در نقاشی پدیدار میکند.

و در تاریخ ۱۵ می همان سال ارتش هلند تسلیم شد و خانواده سلطنتی به از همه چی بریتانیا گریختند. به عنوان یک حاکم مشروطه، او نظرات سیاسی خود را در ملاقاتهای عمومی ابراز نمیکند. اما هنگامی که هلند از اسپانیا مستقل شد، کشتیهای هلندی نیز توانستند جای ناوگان اسپانیا را در بازرگانی دریایی هم بگیرند. اما تلسکوپهای دقیق متمرکز بر روی اوموآموآ دنباله گازی دورشوندهای را که در ستارههای دنبالهدار معمول دیده میشود، در آن مشاهده نکردند. با این همه نمیتوان از تاریخ پیش از روزگار نوزایش هلند چشم پوشید، زیرا این دوره و همه دگرگونیهایش از زمینهای برخاسته است، که در سدههای میانه و حتی پیش از آن شکل گرفته است. نخستین جنگ انگلستان-هلند در حالی درگرفت که دو کشور پیشتر در برابر اسپانیا در جنگ هشتادساله در یک جبهه بودند. این در حالی است که در بین سالهای ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ پیش از میلاد، آثاری هنری یافت شدهاست که با چرخ سفالگری و به صورت حرفهای طراحی و ساخته شدهاند.

پادشاهی هندویونانی که توسط دمتریوس اول باکتریا تأسیس شد، شامل گاندهارا و ناحیه پنجاب از ۱۸۴ قبل از میلاد میشد و در زمان حکومت مناندر اول که با پیشرفتهای تجاری و فرهنگی دوره یونانی-بودائیسم همراه بود را بنا نهاد و به بیشترین رشد و پیشرفت خود رسید. پاکستان در ۱۴ اوت ۱۹۴۷ با دو جناح دارای اکثریت مسلمان در قسمت شرقی و شمال غربی مناطق آسیای جنوبی تشکیل شد که توسط هند که اکثریت آن هندو بودند از هم جدا شد و از استانهای بلوچستان (پاکستان)، بنگلادش شرقی، استان مرزی شمال غرب، پنجاب غربی و سند تشکیل میشد. هر دو کشور در آن زمان دارای حکومت جمهوری بودند و هر دو پروتستان.

تمدن دره ایندوس در اواسط هزاره دوم قبل از میلاد دچار انحطاط شد و پس از آن تمدن ودابی پدید آمد که در بیشتر شمال هند و پاکستان گسترده شد. پس از آن در روزگار نوسنگی فرهنگ لینربندکرامیک در کرانههای راین گسترده شد، که رونق کشاورزی ویژگی اصلی آن بود. فیلیپ سوم، دوک بورگوندی، دوک بورگوندی، افزون بر سرزمینهایی که بدو ارث رسیده بود، در ۱۴۲۹ (میلادی) نامور را از یان سوم، فرمانروای این منطقه، خرید. مکانهای بالقوه برای فرود به زمانبندی پنجره زمانی پرتاب مرتبط هستند، بنابراین انتخاب چندین منطقه، انعطافپذیر بودن زمان پرتاب در طول سال را تضمین میکنند. بنابراین رسیدن به پاسخ این سوال بنیادین ممکن است همواره برای بشر ناممکن باقی بماند، اما دنبال کردن و تلاش برای محقق کردن رویاها و آرزوها بیشک ادامه خواهد یافت. محمد علی جناح تئوری دو ملت را حمایت کرد و لیگ مسلمانان را به سوی پذیرش «قطعنامه لاهور» مربوط به ۱۹۴۰ هدایت کرد که نهایتاً به ایجاد کشور پاکستان انجامید.

این منابع سه شاخه دره سند یا سرزمینهای فتح شده را که تابع امپراتوری ایران بوده و برای پرداخت خراج به پادشاهان ایرانی ساخته شدهاند، فهرست میکنند: گاندارا، ساتاگیدیا و هندوش. آنچه دربارهٔ شرقیترین ساتراپها و سرزمینهای مرزی امپراتوری هخامنشی شناخته شدهاست در کتیبههای داریوش و از منابع یونانی مانند تاریخ هرودوت و تواریخ اسکندر متأخر (آرین، استرابون و دیگران) به آن اشاره شدهاست. آنتونی گورملی مجسمهساز بریتانیایی دربارهٔ کتاب و کار گامبریچ گفته است «مهمترین هدیه او به ما قابل فهم کردن روند زنده هنر برای همه ما بوده است. اگرچه انسان نوین از نزدیک به ۳۷٫۰۰۰ سال پیش به سرزمینی راه یافته است، که فارسیزبانان امروز آن را هلند مینامند، اما هنگامی که به کل سرگذشت آدمی در این سرزمین مینگریم، مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، آن چه فربهترین فصل تاریخ هلند را شکل داده است، رویدادهایی است که پس از نوزایش رخ داده است.

در ۴۹۰ میلادی کلوویس یکم توانست بر همه فرمانروایان فرانکی چیره شود و قلمروهای فرانکی را تا باختر رود موز یکپارچه کند، که جنوب هلند را نیز در برداشت. رود ایندوس محل فرهنگهای باستانی متعددی از قبیل مهرگاره (یکی از اولین شهرهای شناخته شده جهانی) و تمدن دره ایندوس در هاراپا و موهنجودارو است. در طول این انقلاب در شهرهای اصلی روسیه همانند مسکو و سن پترزبورگ رویدادهای تاریخی برجستهای رخ دادند. انقلاب صنعتی که آغاز شد تأثیر به سزایی بر روسیه گذاشت، و نیروهای اجتماعی را پدیدآورد که بعدها به براندازی تزاریسم منجر گردید.

شماری از سلاطین نیمه مستقل هنوز نسبت به برخی از سرزمینهای خاص داعیه (مالکیت) داشتند، اما ایوان سوم این حکام فرعی را وادار نمود تا حکومت سلطان بزرگ روسیه را به رسمیت شناسند و فرزندان او را به عنوان حاکمان بی چون و چرا برای کنترل امور نظامی، قانونی و خارجی بدانند. از پایان سده شانزدهم میلادی گرانیگاه رونق و رواج بازرگانی و توسعه از ایتالیا و شهرهایی چون ونیز و فلورانس رفتهرفته به شمال غربی اروپا منتقل شد. نامآوران فلسفه و هنر هلند چون باروخ اسپینوزا، رامبرانت و هوگو گروتیوس نیز در این روزگار میزیستند.

پیر روزنبرگ (Pierre Rosenberg) رئیس موزهٔ لوور گفتهاست که این کتاب از چنان شهرتی برخوردار است که میتوان آن را با مونالیزای داوینچی مقایسه کرد. 3. در انتهای متن تکتایمز آمدهاست: «مردمشناسان میگویند که دلیل پیداشدن مومیاییها با جمجمههای کشیده، تغییر شکل مصنوعی جمجمه بود که برای کودکان انجام میشد. سفر شما از خانه شروع میشود، زمانی که طبیعت گرد در حال انتخاب وسایل مورد نیاز برای سفر است. بخش بزرگی از فرانک میانی که هلند امروزی جزوی از آن بود، پس از چندی طبق پیمان وردون به فرانک باختری پیوست. اگرچه نوزایش را بیشتر با آن چه در پایان سده پانزدهم میلادی در شمال ایتالیا رفت، میشناسند، اما همزمان در شمال اروپا نیز جنبوجوشی در جریان بود، که مژده دورهای تازه میداد، که از آن با نوزایش شمالی نام میبرند. همزمان یا پیش از کوچ ژرمنها، فرهنگ سلتها از هالشتات در سراسر اروپا، از جمله جنوب هلند گسترده شده بود و فرهنگ سلتی هویدا بود.