تامین کننده انرژی فرصت های جدیدی را برای شرکت ها ایجاد می کند

درباره مدیریت روابط با مشتری بیشتر بیاموزید و فرصت های جدیدی را برای گسترش خدمات و افزایش درآمد کشف کنید.

زیرساخت‌های شبکه و مدل‌های درآمدی ابزار به تکامل ادامه خواهند داد. تنظیم‌کننده‌ها در حال گسترش اه، هستند تا مدل‌های درآمدی مبتنی بر عملکرد و انعطاف‌پذیری شبکه را در بر گیرند. شرکت‌هایی که عادت دارند مستقیماً با مصرف‌کنندگان درگیر شوند – مانند تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان باتری، خدمات خورشیدی، پمپ‌های حرارتی، شارژ خانگی و حتی خودروسازان – برای ارائه مزایای انرژی وارد ا،یستم می‌شوند. و شرکت‌هایی که از کربن زدایی حمایت می‌کنند، از آنها حمایت می‌کنند. چگونه همه مشتری را در مرکز همه اینها در زمان واقعی نگه می دارند؟ با داده ها و پلتفرم های در دسترس که اعتماد و چابکی ایجاد می کند.

چگونه شرکت های برق می توانند با مصرف کنندگان انرژی کار کنند؟

،ب‌وکارهای C&I می‌خواهند به تعهدات صفر خالص دست یابند، اما همچنین می‌خواهند با فروش انرژی تولید شده، سرمایه‌گذاری خود را جبران کنند. این فرصت هایی را برای همکاری با شرکت های آب و برق ایجاد می کند. این مثال از مدیریت تعداد فزاینده ناوگان وسایل نقلیه الکتریکی (EV) را در نظر بگیرید: خودروهای برقی می‌توانند با فروش انرژی ذخیره‌شده از باتری‌های خودرو در زم، که تقاضای انرژی بالا است، یک جریان درآمد جایگزین برای ،ب‌وکارها فراهم کنند. نتیجه شرکت است درآمد منفعل ایجاد می کند از خودروهای برقی زم، که در حال استفاده نیستند. با ایجاد بیشتر این روابط برد-برد، شرکت‌های خدمات شهری می‌توانند برنامه‌های سبز جدیدی را ارائه دهند که مشتریان خود را هیجان زده می‌کند.

این امر به ویژه مهم است زیرا تنظیم‌کننده‌های بیشتری در نظر دارند از شرکت‌های برق بخواهند از مدل‌های درآمد مبتنی بر دارایی به مدل‌های درآمدی مبتنی بر عملکرد تغییر کنند. همانطور که موسسه کوه راکی ​​توضیح می دهد، مقررات مبتنی بر عملکرد (PBR) “رویکردی برای تنظیم تاسیسات برق است که هدف آن همسویی انگیزه های سود شرکت با اه، اجتماعی، مانند کربن زدایی و انعطاف پذیری است. به طور کلی، PBR جایگزینی برای مقررات سنتی «هزینه خدمات» با جبران عملکرد شرکت‌ها به جای فروش بیشتر برق یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید ارائه می‌کند.

در اینجا نحوه استفاده از فناوری برای ارائه سریع‌تر و ارزان‌تر برنامه‌های جدید و مطابقت با انتظارات مشتری آورده شده است.

در فضای شهری، یک «،ده‌دار انرژی» مشتری است که نیروی خود را تولید می‌کند. آنها در منابع انرژی توزیع شده خود (DER) مانند ذخیره انرژی خورشیدی، باد یا باتری سرمایه گذاری می کنند. سپس آنها می توانند انرژی اضافی تولید شده را به شرکت برق بفروشند. ،یداران انرژی، مشتریان آینده‌نگر انرژی هستند که به کارآیی و کربن زدایی تمایل دارند. مشتری، که به تمام م،ا به تازگی قدرت یافته اند، اکنون بر طراحی و ایجاد خدمات و محصولات جدید سودمند تأثیر می گذارند.

برق رس، ناوگان و پذیرش EV چالش جدیدی را ایجاد می کند زیرا سهامداران درگیر در این پروژه ها فراتر از خدمات و مشتریان هستند. فروشندگان خودرو، سازندگان خودرو، صاحبان املاک و شرکت‌های لیزینگ ناوگان، تولیدکنندگان شارژ خودروهای الکتریکی و شهرداری‌ها نیز بخشی از گفتگو هستند. چگونه می‌تو،م کل زنجیره تامین را حول یک وسیله نقلیه و راننده برای ایجاد کارایی انرژی و انتخاب سوخت پاک هماهنگ کنیم؟ در این شرایط، شرکت های آب و برق می توانند استراتژی های مشارکت فراگیر را برای مشتریان مس، و تجاری تشویق کنند. این امکان وجود دارد که با ذینفعان کار کنید تا پیشنهادات ارزش قانع کننده ای را به مشتریان تجاری ارائه دهید و برای ناوگان برقی سازی کنید.

نگاهی به آینده روابط تامین کننده انرژی

تصویر کوه


منبع: https://www.salesforce.com/blog/energy-prosumer/

تامین کننده انرژی در حال حاضر بر شرکت های برق تاثیر گذاشته است. برخی از شرکت‌های آب و برق حتی برنامه‌ریزی رشد بار خود را تغییر داده‌اند تا انرژی‌ای را که در حال حاضر مصرف‌کنندگان تولید می‌کنند، لحاظ کنند. رهبران C&I همچنین بر نحوه مدیریت داده های خود توسط شرکت ها تأثیر می گذارند. تجزیه و تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده ارائه‌شده توسط شرکت‌های آب و برق به ،ب‌وکارهای C&I کمک می‌کند تا هزینه‌ها و مزایای سرمایه‌گذاری‌ها را بسنجید – مانند تولید برق در محل یا ذخیره‌سازی باتری – که آنها را سریع‌تر به صفر می‌رساند. شرکت‌های خدماتی بیشتر در حال اتخاذ یک پلتفرم هدفمند برای ارائه سریع داده‌هایی هستند که شرکت‌های C&I برای ایجاد گزارش‌های جامع و دقیق به مشتریان، تنظیم‌کننده‌ها و سهامداران خود نیاز دارند.

شرکت های آب و برق می توانند با ایجاد روابط خود با فروشندگان در این پویایی قدرت جدید شرکت کنند. DERها به یک شرکت کمک می کنند تا اه، خالص کربن زدایی صفر خود را برآورده کند و یک شبکه برق انعطاف پذیرتر ایجاد کند. شبکه ممکن است (هنوز) برای هجوم مشتری، که امروز شاهد آن هستیم آماده نباشد، اما این انتقال در حال وقوع است. بسیاری از شرکت های آب و برق این تغییر را فرصتی برای افزایش ارزش مادام العمر مشتری و ایجاد جریان های درآمدی جدید می دانند. در نهایت، زم، که مشتریان به تامین کنندگان تبدیل شوند، هر دو طرف سود می برند.