برای مقابله با این اقتصاد، روی پشتیبانی مشتری سرمایه گذاری کنید

چیزی که امی گفت واقعاً برای من جالب بود. با صرف زمان برای درک مجموعه مهارت‌های هر یک از اعضای تیم، کانال‌های پشتیب، و ابزارهایی که برای انجام وظایف خود استفاده می‌کنند، می‌تو،د واقعاً بفهمید که چه چیزی زندگی آنها را آسان‌تر می‌کند.

وقتی ،ت به سرمایه گذاری در خدمات مشتری می رسد، شما دارند تا ابزار من، را برای تیم خود فراهم کنید.

با پلتفرم من،، می تو،د هزینه ها را کاهش دهید و در عین حال به نمایندگان خود دید کامل تری از مشتری بدهید. بیاموزید که چگونه یک راه حل همه کاره می تواند به شرکت شما کمک کند تا کارآمدی داشته باشد.منبع: https://www.salesforce.com/blog/invest-in-customer-support/

ما شما را تشویق می کنیم که به نیازهای تیم خود گوش دهید و از آنها بپرسید که برای موفقیت به چه چیزی نیاز دارند. اگر هدف انجام کارهای بیشتر با کمتر است، ابزار من، برای انجام این کار را پیدا کنید. کارایی به م،ای افزایش پشتیب، از مشتری با سرمایه گذاری در تیم خود و ابزارهایی است که آنها استفاده می کنند، در حالی که با متمایل شدن به تغییر، آینده خود را در نظر بگیرید.

و همانطور که امی می‌گوید، در تمام این موارد، با مهرب، پیش بروید.

آیا فناوری خدمات شما برای شما کار می کند؟

فعال ، تحول دیجیتال برای تیم های خدماتی و تجربه پشتیب، هرگز به این مهم نبوده است. با پلتفرم من،، می‌تو،د بهره‌وری عوامل مرکز تماس، مدیران، مهندسین پشتیب،، و کارگران خط مقدم را با دادن تمام اطلاعات مورد نیاز در زمان نیاز به آنها افزایش دهید تا تجربه مشتری شخصی‌سازی شده ارائه شود.

به‌،وان مدیر ارشد خدمات ابری، هیجان‌زده بودم که با امی ویور، رئیس و مدیر مالی Salesforce، در Dreamforce 2022 برای CFO Talk: The Value Customer Service Brings to Your Business، نشستم، جایی که او توصیه‌های عاقلانه‌ای را به رهبر، ارائه کرد که تیم‌هایشان را طی می‌،د. این زمان های نامشخص

در این زمان‌ها، مهم‌تر از همیشه است که شفقت را در مجموعه ابزار مدیریت خود بگنج،د. همدلی با تیم شما شکاف اعتماد و شفافیت بین تیم های خدماتی و مشتری را پر می کند.

عوامل مرکز تماس در خط مقدم هستند، تمام روز با مشتریان، خوب و بد. بنابراین، به‌،وان یک رهبر، ارائه آموزش و پشتیب، مستمر به عوامل خود باعث بهبود و ایجاد یک محیط کاری راحت و قابل اعتماد می‌شود و فرهنگ ارتباطی باز ایجاد می‌کند.

مقالاتی را که فقط برای شما انتخاب شده اند، در صندوق ورودی خود دریافت کنید

<،on name="Subscribe" cl،="wp-block-salesforce-blog-newsletter-signup__submit btn btn-lg btn-primary form-subscribe-modal-open">

ثبت نام کن

2. همدلی و مهرب، سرمایه گذاری اقتصادی عاقلانه ای است

این استراتژی به شما کمک می کند تا تیم خود را برای موفقیت آماده کنید – مهم نیست که چه چیزی پیش می آید. اتوماسیون از چیزهای آسان برای نمایندگان شما مراقبت می کند. هوشمندی به شما این امکان را می دهد که یک (یا چند) قدم جلوتر بم،د و در عین حال در حل نیازهای مشتریان فعال باشید. داده‌های به‌موقع تضمین می‌کند که اطلاعات درست و در زمان من، را در اختیار دارید – همه این‌ها باعث می‌شوند مشتریان بسیار خوشحال شوند.

وقتی صحبت از پشتیب، مشتری می شود، این به م،ای ارتباط، همکاری، داده های مرتبط و در زمان واقعی است که منجر به وضوح سریعتر و تجربه مشتری بهتر می شود.

علاوه بر این، در گزارش وضعیت خدمات نسخه پنجم Salesforce با بیش از 8000 تصمیم گیرنده، نمایندگان مرکز تماس و متخصصان خدمات مشتری صحبت کردیم و دریافتیم که ارتباط و همدلی همچنان قلب خدمات است.

و همه ما می د،م که وقتی سرمایه گذاری های فناوری شما زندگی تیم خدمات مشتری شما را آسان تر می کند، زندگی مشتریان شما نیز آسان تر می شود. این جادوی کارایی است.

شما می تو،د این کار را از طریق یک پلت فرم خدمات متصل انجام دهید که می تواند به سرعت و کارآمد هر گونه تعامل با مشتری، از مرکز تماس گرفته تا میدان را انجام دهد. سرمایه گذاری من، در خدمات مشتری به م،ای رشد برای تیم و مشتریان شما است.

با تمرکز بر مشتریان خود برای آینده بسازید

ویور گفت: «با بازگشت به خدمات و نگاه به عدم اطمین، که در حال حاضر در اقتصاد داریم، ما باید به نحوه خدمت به مشتریان، کارمندان خود و نحوه پیشروی خود به ،وان یک شرکت نگاه کنیم. ما باید با مهرب، رهبری کنیم.»

انجام این کار تیم شما را به داده های بلادرنگ، گردش کار هوشمند خودکار و تعاملات شخصی با مشتریان مجهز می کند. و شما در حال ساختن آینده ای با صرفه جویی در هزینه هستید و در عین حال کیفیت خدمات را در مقیاس ارائه می دهید.

برای مق، با آینده، باید با تمرکز بر تجربه کارمند، روی پشتیب، مشتری سرمایه گذاری کنید. این نه تنها به این م،ی است که آنها را به فناوری جامع مجهز کنید، بلکه بر رفاه و تعادل تیم خود و ابزارهای من، مورد نیاز برای انجام کارآمد کار تمرکز کنید. این یک معامله بسته است.

در جریان روند خدمات باشید

هنگامی که تیم شما دارای یک پلت فرم کارآمد است – نه فقط ،یبی از ابزارهایی که در طول سال ها به دست آورده اند – آنها می توانند بر ارائه خدمات همدلانه و موثر به مشتریان تمرکز کنند.

سرمایه گذاری درست انجام دهید

وقتی زمان تغییر می کند، ما اغلب فناوری خود را دوباره ارزیابی می کنیم و راه هایی برای کاهش هزینه ها پیدا می کنیم. اما آنچه ما دریافتیم این است که سرمایه‌گذاری در فناوری که شما را در زمان‌های نامطمئن هدایت می‌کند، می‌تواند به شما کمک کند تا آینده ،ب و کار خود را حفظ کنید.

کارایی به این م،ی است که متخصصان خدمات نیاز به دید در کل سفر مشتری دارند – همه در یک مکان. با این وضوح، می تو،د کارهای اصلاحی را خودکار کنید و گردش کار ناکارآمد را از صفحه تیم خود حذف کنید. همچنین می‌تو،د یک‌بار گردش‌های کاری من، ایجاد کنید و آن‌ها را برای هر نیازی که نمایندگان شما و سایرین در سازمان شما دارند، مستقر کنید.

همدلی می تواند به شما کمک کند تا کارمندان خود را حفظ کنید و نگرشی را تقویت کنید که از طریق خدمات صمیمانه به مشتریان منجر به مشتریان مکرر شود. شما می تو،د با رهبری با همدلی در پشتیب، مشتری سرمایه گذاری کنید.

ویور گفت: «بهره وری هرگز مهمتر از این نبوده است. “به م،ای واقعی کلمه، هر مکالمه ای که من با یک مدیر مالی در 6 ماه گذشته داشته ام، در مورد کارایی رانندگی بوده است، به خصوص زم، که در زمان های نامشخصی هستید.”

یاد بگیرید که چگونه هزینه ها را کاهش دهید و ،ب و کار خود را در یک اقتصاد نامشخص هدایت کنید. رئیس Salesforce و مدیر مالی، Amy Weaver توصیه های خود را در یک جلسه Dreamforce به اشتراک گذاشت.


شرکت ها با دو موقعیت روبرو هستند: آنها یا در تلاش برای تعدیل تعداد کارکنان هستند یا سعی می کنند در یک بازار کار غیرقابل پیش بینی استخدام شوند. که منجر به نیاز به حدا،ر بهره وری می شود.

وقتی همه در مورد صرفه جویی در هزینه ها صحبت می کنند، می تو،د با چیزهایی مانند اتوماسیون و هوش مصنوعی کارایی و بهره وری را افزایش دهید.

همانطور که در پشتیب، مشتری سرمایه گذاری می کنید، یکی از اولین چیزهایی که باید در نظر بگیرید – به ویژه در یک اقتصاد غیرقابل پیش بینی – ایجاد کارایی است. با این حال، چالش این است که کارآمد شوید و در عین حال به ارائه تجربیات یکپارچه و متصل ادامه دهید.

نکته کلیدی این است که می تو،د با سرمایه گذاری در تیم خود در پشتیب، مشتری سرمایه گذاری کنید – و یک پلت فرم جامع که مشتریان شما را در اولویت قرار دهد.

شرایط اقتصاد کلان مانند تورم، چالش های زنجیره تامین، کمبود نیروی کار، و تغییرات سریع در صنایع، همگی ،ب و کار را که ما می شناسیم مختل کرده اند. چگونه می تو،د با تغییر چشم انداز جه، به طور مداوم ادامه دهید؟ روی پشتیب، مشتری سرمایه گذاری کنید

ویور بلافاصله گفت: این ایده وجود دارد که مدیران مالی به دنبال کاهش هزینه هستند و این درست نیست. من واقعاً در حال حاضر فقط به دنبال سه چیز هستم: رشد، صرفه جویی در هزینه و کارایی.

با استفاده از یک پلتفرم جامع و متصل، می‌تو،د هزینه‌های مربوط به محصولات ،یبی و هماهنگ را حذف کنید. سپس می تو،د تجربه را هم برای کارمندان و هم برای مشتریان خود ساده کنید. وقتی ،ت به سرمایه گذاری در خدمات مشتری می رسد، شما دارند تا ابزار من، را برای تیم خود فراهم کنید.

با درک اینکه تیم شما به چه چیزی نیاز دارد، می تو،د در مورد اینکه چگونه آنها می توانند بهره وری و کارایی را افزایش دهند، هوشیار باشید. این در مورد کاهش هزینه نیست، بلکه در مورد یافتن آن است درست ابزاری برای کار

به ،وان مثال، اتوماسیون به ما کمک کرد در سال گذشته 75000 ساعت کارمند در کارهای اصلاحی صرفه جویی کنیم، که تیم ما را قادر ساخت تا بر آنچه که بیشترین اهمیت را دارد – مشتریانمان – تمرکز کند.

نظر او این است که این به تیم ها اجازه می دهد تا حرفه خود را برای موفقیت پیش ببرند زیرا آنها می دانند که مدیران آنها واقعاً می خواهند موفقیت آنها را ببینند.

به ،وان مثال، مهندسان پشتیب، که فناوری من،ی برای انجام کار خود ندارند، در نقش خود سازنده یا کارآمد نیستند. به ،وان یک رهبر، اگر نمایندگان مرکز تماس را برای جستجوی اطلاعاتی مانند شماره سفارش و سیاست‌های بازگشت رها کنید، می‌تواند منجر به تجربه ضعیف کارمندان شود. این مشکلات با استقرار فناوری که همه وظایف، ارتباطات و همکاری آنها را در یک مکان دارد حل می شود.

از دریم فورس، من وقت داشتم تا در مورد بحثم با او فکر کنم. در اینجا سه ​​راه وجود دارد که سرمایه گذاری در ابزارهای من، و اقدامات صحیح می تواند به شما کمک کند تا از عدم اطمینان اقتصادی عبور کنید.

از بیش از 8000 متخصص و رهبر خدمات مشتری در سراسر جهان بشنوید تا روندها و چالش های مربوط به پشتیب، مشتری را کشف کنید. بینش های کلیدی را برای خودتان کاوش کنید.


3. با فناوری من، روی پشتیب، مشتری سرمایه گذاری کنید