با نوآوری های مخابراتی، هیجان کارمندان را برگردانید

با وجود فرصت‌های عظیم 5G و فیبر، کمبود نیروی کار وجود دارد محدود ، گسترش پهنای باند. تعداد روزافزون موقعیت‌های باز، بسیاری از شرکت‌ها را درگیر کرده است.

تصویر همیشه سبز

چگونه صنعت ارتباطات از مهلکه سقوط کرد

تبدیل صنعت ارتباطات به یک مقصد شغلی پرطرفدار نیازمند کار و نوآوری های مخابراتی زیادی است. مدرن ، فرآیندها و ابزارهای کاری به گونه ای که کارمندان شغل خود را با ارزش تر بدانند گام بزرگی به جلو است. کارمندان خوشحال نه تنها تجربه مشتری را بهتر می کنند، بلکه کارمندان جدید بیشتری را نیز جذب می کنند!